Konjunktur

Lägsta tillväxt för företagens lån sedan 2014

Tillväxttakten av icke-finansiella företagens lån fortsätter att minska och är nu den lägsta sedan april 2014, enligt SCB.

Publicerad 2021-03-25

De icke-finansiella företagens lån från monetära finansinstitut, MFI, hade en årlig tillväxttakt på 2,3 procent i februari 2021, vilket är den lägsta takten sedan april 2014. Tillväxttakten har successivt minskat sedan förra våren. Tillväxttakten för utlåning till hushåll har däremot ökat det senaste halvåret och var 5,5 procent i februari. Det framgår av SCB:s finansmarknadsstatistik för februari 2021.

Totalt sett uppgick utlåningen från MFI till hushåll och icke-finansiella företag till 6 965 miljarder kronor i februari, varav lån till hushåll utgjorde 64 procent (4 473 miljarder kronor), och lån till företag 36 procent (2 493 miljarder kronor).

Utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt.
Källa: SCB, finansstatistik februari 2021

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in