Annons

Annons

Lägre vinst för Catella

Minskade rörliga intäkter i Catella-gruppen ledde till ett rörelseresultat som minskade med 18 procent.

I dag, torsdag, presenterar Catella delårsrapporten för tredje kvartalet 2018.

Av rapporten framgår det att intäkterna ökade med 3 procent till 472 miljoner kronor men att rörelseresultatet minskade med 18 procent under tredje kvartalet till 90 miljoner kronor. Vd Knut Pedersen förklarar det minskade rörelseresultatet med minskade rörliga intäkter kopplade till förvaltningsutvecklingen inom affärsområdet Equity, Hedge and Fixed Income Funds.

Catella-gruppens förvaltade kapital fortsätter att öka och var 28,5 miljarder kronor högre i jämförelse med tredje kvartalet föregående år och ökade med 3,3 miljarder kronor under tredje kvartalet 2018.

Annons

Annons

Equity, Hedge and Fixed Income Funds ökade det förvaltade kapitalet med 10 miljarder kronor jämfört med föregående år. Medan fasta inkomster ökade så minskade de rörliga inkomsterna vilket var orsaken till det lägre rörelseresultatet. Årstakten inom affärsområdet för resultat från fasta intäkter/fasta kostnader uppgick vid kvartalets utgång till 341 miljoner kronor och en ökning om 107 miljoner jämfört med tredje kvartalet 2017.

Affärsområdet Property Investment Management ökade det förvaltade kapitalet med 18,6 miljarder kronor i jämförelse med tredje kvartalet föregående år, vilket driver intäktsökningen om 26 miljoner kronor under samma period. Rörelseresultatet var i nivå med föregående år trots ökade personalkostnader.

Affärsområdet Corporate Finances intäkter var i linje med tredje kvartalet föregående år medan rörelseresultatet minskade med 18 miljoner kronor främst på grund av ökade uppdrags- och personalkostnader i Kontinentaleuropa.

”I sin helhet ser vi god aktivitet på fastighetsmarknaden med logistik- och bostadsfastigheter som de mest attraktiva fastighetstyperna medan lägre aktivitet märks inom detaljhandelssegmentet”, skriver Knut Pedersen.

Vidare skriver han att Catella fortfarande ser ett stort intresse från internationellt kapital mot fastighetsinvesteringar men med ett gradvis tydligare fokus mot vissa segment.

Catella har avyttrat Wealth Management-verksamheten i Luxemburg till VP Bank för 110 miljoner kronor. Den svenska wealth management- samt kortutgivningsverksamheten ingår dock inte i transaktionen. Catella fortsätter med den strategiska översynen avseende dessa verksamheter, skriver Knut Pedersen. Intäkterna var 40 miljoner kronor lägre och rörelseresultatet var 36 miljoner kronor lägre i jämföeeke med tredje kvartalet föregående år. Minskningen i rörelseresulatet är förutom intäktsminskningen främst hänförlig till ökade personalkostnader och kostnader i samband med den strategiska översynen.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons