Finans

Lägre substansvärde för Lundbergs

Lundbergs redovisar ett lägre substansvärde den 20 november än vid årsskiftet 2017-2018.

Uppdaterad 2018-11-26
Publicerad 2018-11-22

Lundbergs redovisar ett substansvärde som uppgick till 79 miljarder kronor, 319 kronor per aktie den 30 september 2018. Detta kan jämföras med 75,4 miljarder kronor, 304 kronor per aktie, den 31 december 2017. Den 20 november 2018 var motsvarande värde 72,1 miljarder kronor, 291 kronor per aktie.

Koncernens nettoomsättningen uppgick till 15.420 miljoner kronor jämfört med 15.587 miljoner kronor samma period i fjol.

Resultat efter finansiella poster blev 8.822 miljoner kronor jämfört med 9.145 miljoner kronor samma period i fjol. resultat efter finansiella poster exklusive orealiserade värdeförändringar uppgick till 5.486 miljoner kronor vilket kan jämföras med 5.993 miljoner kronor.

Koncernens resultat efter skatt blev 8.360 miljoner kronor jämfört med 7.771 miljoner kronor vilket kan vara hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 2.879 miljoner kronor jämfört med 2.067 miljoner kronor.

Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 22,10 kronor jämfört med 23 kronor i fjol.

Platsannonser