SEB:s vd Johan Torgeby.
Bank

Lägre resultat för SEB

SEB presenterar ett rörelseresultat på 5,3 miljarder kronor vilket är 5 procent lägre än första kvartalet 2017 och 14 procent jämfört med föregående kvartal.

Uppdaterad 2018-04-30
Publicerad 2018-04-30

I dag presenterar SEB första kvartalsrapporten för 2018. Vd Johan Torgeby skriver att ”det rådande marknadsläget och den säsongsmässiga inbromsningen” gav ett rörelseresultat på 5,3 miljarder kronor, vilket var 5 procent lägre än första kvartalet 2017 och 14 procent lägre jämfört med föregående kvartal.

Räntenettot ökade med 6 procent till 5 miljarder kronor trots att myndighetsavgifterna ökade till 625 miljoner kronor då resolutionsfondavgiften ökade till 12,5 baspunkter under 2018. Räntenettot var dock 4 procent lägre jämfört med fjärde kvartalet 2017 då det uppgick till 5,2 miljarder kronor.

"Provisionsnettot påverkades av lägre företagsaktivitet liksom sämre utveckling på börserna", skriver Johan Torgeby. Provisionsnettot minskade med 11 procent till 4,2 miljarder kronor, vilket även var 1 procent lägre än motsvarande kvartalet 2017.

Rörelsekostnaderna för oförändrade jämfört med första kvartalet förra året och uppgick till 5,4 miljarder kronor, men kan jämföras med fjärde kvartalet då dessa uppgick till 5,6 miljarder kronor.

”Vi är fast beslutna att hålla vårt kostnadstak på 22 miljarder kronor för 2018”, skriver Johan Torgeby.

SEB:s nettokreditförluster uppgick till 109 miljoner kronor. Med en kärnprimärkapitalrelation på 19 procent nådde räntabiliteten 11,6 procent.

”Vi har en buffert på 230 baspunkter över vår skattning av myndigheternas kapitalkrav på 16,7 procent”, skriver Johan Torgeby.

Platsannonser