Bank

Lägre resultat för Landshypotek Bank 

Banken redovisar ett lägre resultat än föregående år. Orsaken är främst att nettoresultatet av finansiella transaktioner var lägre, Det visar delårsrapporten.

Publicerad 2019-07-19

Bankens rörelseresultat uppgick till 187 miljoner kronor vilket var 10 miljoner kronor lägre än föregående år (197). Resultatnedgången förklaras främst av att nettoresultatet av finansiella transaktioner var lägre. Exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick rörelseresultatet till 189 (178) miljoner kronor.

Det visar delårsrapporten som avser perioden januari till juni 2019. 

Räntenettot uppgick till 409 (386) miljoner kronor, vilket är en ökning med 23 miljoner kronor. Ränteintäkterna uppgick till 667 (609) miljoner kronor Det är en ökning med 58 miljoner kronor som är främst hänförligt till ökad lånevolym. 

Bankens utlåning uppgår till närmare 74 miljarder kronor. Tillväxten inom jord- och skogsbruksutlåningen konstateras vara stabil, men framförallt hittar fler till banken som ny bolånebank. Vid halvåret har banken närmat sig 5 miljarder kronor i bolånevolym.

 –Steg för steg blir vi en bättre bank för allt fler kunder och fortsätter därmed utveckla en annorlunda bank för fler på svensk bankmarknad. Vi har ännu högre ambitioner men det är positivt att vi fortsätter vår tillväxtresa, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank, i rapporten.

Kostnaderna har ökat enligt plan med 6 miljoner kronor jämfört med motsvarande period förra året,

Under kvartalet har även vinsten för 2018 gått ut till bankens ägare, jord- och skogsbrukskunderna. I år stärkte 138 miljoner kronor de gröna näringarna och jord- och skogsbrukares företag. 

Bankens 38 000 låntagare inom jord och skog äger genom den ekonomiska föreningen tillsammans banken, de ansvarar därigenom också för det egna kapitalet och får ta del av vinsten. 

Banken har efter rapportperiodens slut genomfört en fastighetsförsäljning vilket kommer att medföra en realisationsvinst om 55 miljoner kronor under tredje kvartalet 2019.

 

Platsannonser