Bank

Lägre räntenetto för Bank of America

 Bank of America gör ett resultat per aktie på 0:37 dollar för det andra kvartalet 2020 (0:74).

Publicerad 2020-07-16

Banken avsatte 5,1 miljarder dollar för kreditförluster, 4 miljarder utgjordes av en generell reservering. Det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

Räntenettot minskade med 11 procent till 10,8 miljarder dollar. 

Platsannonser