M&A

Lågkonjunktur bra tid för företagsförvärv

Förvärv som genomförs i lågkonjunktur är mer framgångsrika än förvärv som görs när ekonomin är stark. Det visar en rapport från BCG.

Sara Johansson
Uppdaterad 2019-12-13
Publicerad 2019-12-13

Boston Consulting Group, BCG, som har analyserat över 51 000 företagsförvärv under 40 års tid presenterar nu en stor studie som visar att lågkonjunktur är bra tid för företagsförvärv.  Två år efter förvärv som genomfördes i en lågkonjunktur är den relativa totalavkastningen nio procentenheter högre jämfört med dem i en starkare ekonomi, framgår det av rapporten Downturns Are a Better Time for Deal Hunting.

Rapporten, som går igenom fler än 750 000 transaktioner, är skriven av BCG tillsammans med Sönke Sievers, professor på tyska Paderborn University. 

– Företag kan dra nytta av möjligheterna i en svagare ekonomi för att positionera sig för lönsam tillväxt när konjunkturen vänder uppåt.  Rapporten visar att det lönar sig att vara djärv även om investerare är pessimistiska, säger Johan Öberg, Senior Partner och globalt ansvarig för riskkapital på BCG.

Rapporten visar också att lågkonjunkturen gynnar de modiga. Företag som vågar göra förvärv utanför den egna branschen ser i genomsnitt 3,9 procentenheter högre relativa totalavkastning (RTSR) jämfört med förvärv som genomförts inom den egna sektorn. Ett år efter förvärv är RTSR 3,9 procentenheter högre för förvärv genomförda utanför den egna kärnverksamheten jämfört med förvärv av bolag inom samma bransch.

Det framgår även att förvärv som är genomförda i svag ekonomi tar längre tid att driva igenom, vilket indikerar en grundligare företagsbesiktning eller mer tid för att ordna finansiering.

Rapporten går att läsa här.

Platsannonser