Catharina Lagerstam i Stockholms tingsrätt på onsdagen.

Lagerstam: Crafoord behandlades som en ”primadonna”

Catharina Lagerstam skrädde inte orden i gårdagens vittnesförhör i Stockholms tingsrätt. Både riskchefen Agneta Norgren och tradingchefen Fredrik Crafoord fick sig en känga av den förre styrelseledamoten i HQ AB. Motparten försökte i sin tur att underminera hennes kunskaper om tradingportföljens värdering.

Publicerad 2017-03-16

Förhör med Catharina Lagerstam, Stockholms tingsrätt, onsdag 14 mars:

Lagerstam redogör först för sina utbildningar, sin långa erfarenhet inom finansbranchen samt sina styrelseuppdrag och konsultarbeten.

HQ:s ombud Marcus Axelrud ställer därefter frågan hur hon har förberett sig inför detta förhör. Hon förklarar att hon har tagit fram materialet som hon hade under HQ-tiden, bläddrat igenom detta och läst på det så gott hon kunnat.

Catharina Lagerstam kom i kontakt med HQ när Mats Qviberg ringde henne den 23 februari 2010 och bad henne att gå in i HQ AB:s styrelse.

– Han undrade om jag ville sitta där och så berättade han att man hade lite problem i tradingen och det var ju ingen nyhet, det stod ju i nästan varenda kvartalsrapport. Mer än så sade han inte.

Efter samtalet ringde hon och bad att få styrelsematerialet från HQ AB för två år tillbaka i tiden, från första styrelsemötet 2008 fram till den dagen hon klev på styrelseuppdraget.

När du gick igenom detta var det något du reagerade på?
– Ja, det var revisorernas tre genomgångar. Den första var från första mötet 2008 då man gick igenom bokslutet för 2007. Där stod det att det var en skillnad mellan bokfört värde och marknadsvärdet på 182 miljoner kronor. Det var väldigt märkligt tyckte jag. Ett reviderat bolag, ett bolag som ligger på börsen dessutom; att man ska ha ett hål i balansräkningen tyckte jag var väldigt väldigt märkligt, säger hon.

Hon beskriver hur hon lägger detta åt sidan för att sedan jämföra med nästa januari när man gick igenom bokslutet 2008. Hon upptäcker då att man har en motsvarande skrivelse där den så kallade ”edgen” hade sjunkit mellan 40 - 44 miljoner kronor.

– Det tyckte jag också var väldigt konstigt. Så stod det hur man värderade dessa optionerna och man hade en diskussion om detta. Sedan kom jag till janauri-februari 2010 och då gick man igenom året 2009. Då stod det någonting om att revisorerna hade frågat ledningen i HQ Bank om ledningen själv tyckte att portföljen var korrekt värderad. Och det tyckte de, och därmed lät revisorerna nöjas.

Arbetsgrupp bildas

Catharina Lagerstam deltog i det första styrelsemötet den 15 april 2010. Där fick hon tillsammans med flera andra ett uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp i styrelsen vars syfte var att ta reda på hur portföljen såg ut och, enligt Catharina Lagerstam, vad man kunde göra åt det.

Hennes kommentarer om arbetsgruppen i Stockholms tingsrätt under onsdagen:

Hade ni någon beslutsmakt i gruppen?
– Nej, inte alls. Det var ett undersökande uppdrag där vi skulle ta reda på vad vi tyckte och komma med förslag vad som skulle göras.

Fanns det några specifikationer, vad ni skulle titta på?
– Nej, det var portföljen som helhet. Det fanns inga instruktioner. Det enda var att Mats (Qviberg, reds.anm.) sade vid ett sammanhang att man skulle försöka pysa ut den här portföljen, men det var ingen instruktion.

I gruppen ingick, förutom Lagerstam, Stefan Dahlbo som ordförande, Curt Lönnström, som var ordförande för revisionsutskottet och Mikael König, vd i bolaget.

– Jag började med att fokusera på riskerna för jag trodde att det var fel på riskerna. Det slog mig inte att det skulle vara fel på värderingen i ett sådant här bolag. Vartefter jag arbetade med detta gick jag över och jobbade med värderingen av portföljen.

Enligt Catharina Lagerstam arbetade Stefan Dahlbo med säkerheterna som man ställde till SEB för att tradingen skulle kunna fortsätta.

Fanns det någon diskussion hur likviditeten såg ut i banken på den tiden?
– Ja, säkerhetsmässigt var det en stor diskussion. Man talade med SE-banken varefter och de ville se på värderingarna, och den ville man inte släppa iväg. Det andra var hur man skulle ordna fram säkerheter och en diskussion var att Öresund eventuellt skulle ställa upp. Detta arbetade framförallt Stefan med.

Att man inte ville släppa iväg värderingarna till SEB, vad menar du med det?
– Stefan Dahlbo och Mikael König har haft möten under den här tiden med SE-Banken, de ville se hur [HQ] hade värderat portföljen. Och det ville man inte berätta för banken. Man sa då att SE-banken i sådana fall skulle ”dra i snöret”, som jag hittat i mina anteckningar. Det vill säga man kommer då inte att tillåta den här värderingen, utan värdera om det, och då får man problem med en gång.

Spenderade tid på Risk-avdelningen

Catharina Lagerstam berättar vidare hur hennes arbete i den nya arbetsgruppen gick tillväga. Hur hon fick material över portföljen såg ut från Per Börjesson men att detta var svårläst och att hon istället valde att spendera några dagar på riskavdelningen för att bilda sig en uppfattning. Därifrån fick hon även dagliga rapporter från ”Trading-grabbarna”.

– Jag bad Tamer Torun om en värdering på portföljen. Tamer vänder sig då till mig och frågar: ”Catharina, vill du ha riktiga värden?”. ”Det är klart att jag vill ha riktiga värden”, svarar jag. Nästa fråga var om jag ville ha level-3-instrumenten med också. Och det ville jag så klart ha med också. Tamer ordnade så att detta lades in i datasystemet och Per skickade sedan dessa till mig. Så var turordningen, säger Catharina Lagerstam.

Vilken var din slutsats utifrån detta arbete?
– Min slutsats var att värdet på portföljen var helt fel. [Värderingen] var ungefär 850 miljoner kronor fel. Det är också siffror som stämmer överens med de värderingar som tradingen själv gjort.

Är detta dina egna beräkningar?
– Nej, nej. Jag har bett Tamer att han ska lägga in värden som han specificerar som riktiga värden och sedan har Per plockat fram detta till mig. Så det är inte jag som har suttit på kammaren och räknat.

Hade Per en annan uppfattning än vad Tamer hade?
– Nej.

Risk kontra värdering

Diskuterade du den här frågan med Stefan Dahlbo, om risk kontra värdering någon gång?
– Ja, jag frågade honom varför vi inte kunde stänga portföljen och då svarar han att ”om man stänger en del av den så uppstår väldigt stora risker någon annanstans”. Jag frågar då om man inte kan ”fila lite runtom så man får ned den”. ”Nej”, svarade han. ”Men snälla, Stefan, om man inte kan fila ned portföljen måste det bero på att den är felvärderad?” Då svarade han att ”det är klart att den är felvärderad”.

Catharina Lagerstam uppger även att Stefan Dahlbo vid ett tillfälle uppgett för henne att revisorerna tvingat dem att använda rak volatilitet. Marcus Axelrud frågar under förhöret om Lagerstam upplevde att Stefan Dahlbo förstod frågeställningen kring tradingportföljen och dess värdering.

– Ja, Stefan är mycket duktig och kunnig på det här området. Han förstod definitivt och hängde framförallt med när Fredrik Crafoord pratade och då gick det undan.

Upplevde du att Stefan Dahlbo var behjälplig i ditt arbete?
– Mycket. Och uppstod det några problem så löste han dem åt mig. Vi diskuterade i telefon både kvällar och helger för det arbetades ju dygnet runt under den här perioden. Han var mycket duktig och behjälplig under den här perioden.

Catharina Lagerstam får samma frågor om Mikael König och svarar jakande om att han förstod frågeställningarna kring Trading-portföljen och värderingen. Hon berättar att han vid slutet försökte att stoppa en värdering.

– Det var väldigt störande. Volatiliteten hade slagit mycket under den dagen och Fredrik ville inte värdera portföljen [just då]. Han ringde då till Mikael König och Mikael König ringde in på Risk[avdelningen] och då satt jag där och det blev lite av en skriktävling. Tillslut ringde jag till Stefan och då sade han att ”det skulle bara fram en värdering”.

Fredrik Crafoord behandlades som en Primadonna

Catharina Lagerstam uppger att Curt Lönnström däremot inte hade mycket kunskaper om finans, vilket han berättade för henne när de träffades.

– Hans inställning var väl i stort sett bara att man inte skulle störa Fredrik Crafoord särskilt mycket. Han behandlade Fredrik lite som en primadonna.

Catharina Lagerstam uppger att Fredrik Crafoord nämndes som tradingsportföljens pappa. Han var med från början och var den som praktiskt skötte portföljen. Men efter hand tog Tamer Torun över portföljen mer och mer.

Lagerstam i förhöret igen:

Hur upplevde du kommunikationen med Fredrik?
– När jag talade med Fredrik var han oerhört svår att förstå. Han pratade alldeles på tok för fort och väldigt tekniskt och förväntade sig att man skulle följa med. Men det gick inte att hänga med, det var väldigt svårt. Tamer Torun tog över istället och var oerhört duktig. Han lyckades förklara så att man följde med.

Catharina Lagerstam får även redogöra för hur samarbetsvillig risk- respektive tradingavdelning verkligen var i gruppens utredning.

Upplevde du att de från risk eller trading försökte dölja något för dig?
– För mig? Nej.

Styrelsemötet den 17 maj

Styrelsemötet den 17 maj 2010 var då Catharina Lagerstam anmälde att tradingportföljen var felvärderad.

– Dagarna innan detta styrelsemötet hade det gjorts flera simuleringar vad det skulle kosta att avveckla portföljen under olika förutsättningar. Jag hade bett Tamer att ta fram vad det kostar att göra sig av med den här och nu under kontrollerade former. Denna lösning hade också smeknamnet ”Handbromsen”. Han hade räknat ut att, om man skulle göra detta – och det skulle vara klart den 15 juli – så skulle det ha kostat 827 miljoner kronor, plus likviditetseffekten som han estimerade till 300 miljoner kronor.

– Jag kunde inte skriva under på [något annat] än att det var ett felaktigt värde och man måste ändra värderingarna.

Hur gick diskussionerna?
– Curt Lönnström, som ordförande i revisionskommittén, hade fått i uppdrag i förväg att prata med revisorerna om man skulle ändra redovisningsreglerna. Han kom tillbaka och rapporterade glatt att ”det behöver man inte göra, enligt revisorerna”.

Catharina Lagerstam berättar att Curt Lönnström fick gå ut under mötet och ringa revisorerna ytterligare en gång, men att han kom tillbaka med samma svar.

Information till Finansinspektionen

Lagerstam får frågan om det fördes någon diskussion kring informationen till Finansinspektionen.

– Det var underförstått att man skulle informera om hur tradingportföljen såg ut men det var inte det som hände sedan.

Om du själv ansåg att man skulle använda en annan redovisningsprincip. Varför tog du inte kontakt med revisorn?
– Nej, det gjorde inte jag. Det slog mig inte att man skulle redovisa efter hur marknaden skulle utvecklas framöver, det var inte möjligt. Det är självklart att man ska redovisa till rättvisande värde; vad är portföljen värd? Det är det som ska in i bokföringen. [Revisorn har] suttit och skrivit på under ett antal år. Det gör inte att han kommer att ändra sig, [att] jag kommer dit, så jag tyckte det var ganska meningslöst.

Hur ser du på att kontakta en extern redovisningsexpert?
– Jag hade ju tystnadsplikt.

Lagerstam poängterar att hon själv inte är redovisningsexpert.

Catharina Lagerstam får frågan hur de övriga i styrelsen reagerade. Hon svarar direkt med att redogöra för de ”andra två damerna”; Carolina Dybeck-Happe och Pernilla Ström. Den ena var i chock och den andra höll med, uppger Lagerstam. Styrelsen diskuterade att man skulle vinstvarna, men Lagerstam fick inte mycket gehör för detta, enligt vittnesförhöret.

"Hon måste ta ett större ansvar"

Catharina Lagerstam ger även en känga mot Agneta Norgren och uppger att hon inte var någon bra riskchef.

– Riskchefen måste sätta ned foten. Om man ser en portfölj som är så gravt felvärderad så kan man inte släppa igenom den. Hennes inställning till risk var att om hon fick ett underlag från Fredrik (Crafoord, reds.anm.) och sade ”jag undrar om jag kan godta det här?”. Och då får man väldigt brett spann på vad som släpps igenom, jämfört med om man säger ”så här ska voladiteten vara, om han har lagt sig på sidan om så ska vi ändra på det”. Hon måste ta ett större ansvar.

Inga specialkunskaper

När det är dags för Ulf Stigare, som företräder Mats Qviberg, att ställa frågor startar han med att konstatera att Catharina Lagerstam inte har några specialkunskaper i trading, redovisningsfrågor, juridiska frågor eller om unionsrätten (IFRS).

Är vi då överens om att du inte hade några specialkunskaper för att kunna bedöma värderingen?
– Det är inte en slutsats som jag skulle dra. Jag tycker att jag hade gott på fötterna.

– Det återkommer vi om, vad du hade på fötterna, säger Ulf Stigare.

Han ställer vidare frågor för att reda ut om Catharina Lagerstam kände till att KPMG hade utrett edgen under 2005 och 2006 samt att Fi hade gjort en utredning hos HQ bank rörande komplexa produkter. Catharina Lagerstam kände till att KPMG:s utredning men hade inte tagit fram dokumentationen. Däremot kände hon inte till FI:s utredning.

Ulf Stigare frågar även om Catharina Lagerstams möte med Agneta Norgren, dagen innan styrelsemötet den 17 maj.

Där sägs det att Mats Qviberg skulle behöva en hjärtstartare, en defilibrator, när han får reda på arbetsgruppens arbete. Kommer du ihåg detta?
– Jag kommer ihåg detta men det ska ses i ljuset av något annat. När man går in i en sådan här process under sådan här tidspress så får man bestämma sig om man ska lösa problemet där och då. Att utmåla och göra en häxjakt på vem som är skyldig, och vem som vet vad – det var inte läge att göra. Då var det frågan om att komma fram till ett resultat. Av det skälet var jag mycket noggrann att inte peka finger och säga att någon är skyldig.

Om Mats Qviberg behövde en hjärtstartare så innebär väl det att arbetsgruppen inte hade informerat styrelsen [löpande] under arbetets gång?
– Jag frågade Stefan (Dahlbo, reds.anm.) om han höll Mats informerad och det sade han att han gjorde. Men i övrigt, vad Mats fick veta, det vet inte jag.

Hur kvalitetssäkrar du din personliga uppfattning att portföljen är felvärderad?
– Revisorn hade under flera år godkänt att det varit ett hål i balansräkningen. Att behöva plocka fram det skulle ha varit en smärtsam upplevelse. Att han skulle ändra och göra det bara för att jag kom dit, det fanns inte. Det fanns ingen anledning att göra det.

Du tänkte inte ens tanken att han skulle kunna framföra synpunkter som skulle få dig att ändra din kategoriska uppfattning?
– Nej, inte med tanke på att det var risk[avdelningen] och trading[avdelningen] som tagit fram siffrorna och kommit fram till samma kalkyler som jag. Med det känner jag mig ganska trygg.

Kontakt med FI och HQ:s ombud

Catharina Lagerstam får frågan om hon varit i kontakt med Finansinspektionen innan myndigheten hade en intervju med henne under sommaren 2010. Hon svarar att hon inte haft kontakt med FI i förväg.

Har du varit i kontakt med processbolagets ombud inför ditt förhör?
– Ja, det har jag varit. Vi träffades kanske för en vecka sedan och en gång tidigare en vecka innan dess.

Var det enda gången som du träffade HQ AB:s ombud?
– Ja, det var enda gången jag träffade Franks Advokatbyrå. Om de har fler ombud får du upplysa mig om det.

Du hade ett möte med de dåvarande ombuden Roschier 2012, eller hur?
– Ja, det hade jag, för hemskt länge sedan. Men jag kan inte bekräfta med vilka och datum.

Cirka 40 förhandlingsdagar återstår av civilmålet i Stockholms tingsrätt. Först i slutet av maj startar pläderingarna där HQ står först i turordningen och därefter Mats Qviberg.

Då personer eller företag i denna artikel har kopplingar till Qviberg-sfären väljer vi för tydlighetens och transparensens skull att påtala att Qviberg-sfären är delägare i Realtid Media via Aktiebolaget Custos.

Platsannonser

Logga in