Annons

Annons

Lag om tjänstepensionsföretag skjuts upp - igen

Finansinspektionen har på nytt reviderat och skjutit fram sin tidsplan för de planerade föreskrifterna om tjänstepensionsföretag.

Detta sedan regeringskansliet meddelat att en proposition inte kan läggas fram förrän i juni. Enligt den nya tidsplanen ska de lagarna och föreskrifterna för tjänstepensionsföretag träda i kraft först i höst. 

Av Finansinspektionens nya plan framgår att en proposition om regleringen för tjänstepensionsföretagen enligt nuvarande planering i Finansdepartementet kan väntas i juni. Tidigare har det sagts att en proposition skulle kunna komma under våren, det rapporterar Sak & Liv.

I och med den uppskjutna propositionen kommer riksdagsbehandlingen inte igång förrän efter sommaren. Det innebär att lagstiftningen kan träda i kraft först någon gång i höst. Detsamma gäller Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd baserade på den nya lagstiftningen.

Annons

Annons

FI planerar att skicka ut sina förslag till föreskrifter och allmänna råd på remiss till branschen i mitten av juni. Remisstiden är planerad att vara fram till den 30 augusti.

För att förbereda arbetet med föreskrifterna och de allmänna råden har FI under hösten och våren haft en rad möten med referensgrupper med representanter från Svensk Försäkring, Tjänstepensionsförbundet och Svenska Aktuarieföreningen.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons