Pension

Låg kunskap om pensions-placeringar

Mer än varannan svensk vill kunna pensionsspara etiskt och miljövänligt. Samtidigt har åtta av tio ingen koll på vad deras tjänstepension är investerad i. Det visar en ny opinionsundersökning från Söderberg & Partners.

Realtid.se
Uppdaterad 2017-06-30
Publicerad 2017-06-30

Novus har på uppdrag av Söderberg & Partners genomfört en opinionsundersökning om svenskarnas inställning till hållbart pensionssparande. Och resultatet visar att det finns ett stort intresse för att investera delar av sin tjänstepension i företag som främjar hållbarhet.

Samtidigt är knappt var tredje (30 procent) nöjd med sitt pensionssparande, medan en nästan lika stor andel (33 procent) uppger att de är varken nöjda eller missnöjda. 32 procent svarar att de inte har någon uppfattning i frågan. De som är mest nöjda med sin tjänstepensions-hantering är egenföretagare som röstar på moderaterna, enligt undersökningen som alltså även tagit hänsyn till partitillhörighet. 

Nästan hälften svarar (46 procent) att högre avkastning skulle öka deras nöjdhet, medan 28 procent skulle bli nöjdare om deras placeringar inte var investerade i produkter såsom vapen och tobak. Mer än hälften, 56 procent, av de tillfrågade tycker det är viktigt att kunna pensionsspara hållbart. Detta är dock något som främst offentliganställda kvinnor i storstäder med universitetsutbildning och röstar rödgrönt som tycker.

Minst viktigt med hållbart sparande är det för män bosatta i Sydsverige som röstar på Sverigedemokraterna. Och manliga moderatväljare inom privat sektor prioriterar generellt högre avkastning framför hållbarhet

Samtidigt uppger drygt åtta av tio (83 procent) att de har begränsad eller ingen koll på vilka investeringar och företag som deras tjänstepensionssparande är investerat i. Det gäller framför allt kvinnor och offentliganställda, medan egenföretagare och moderata väljare i högst utsträckning uppger att de har god kännedom om det.

Mer om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Söderberg & Partners.

Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år.

Totalt har 1017 intervjuer genomförts under perioden 8-14 december 2016. 

Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Platsannonser

Logga in