Börs

Kvinnor tar lägre risk - men gör bättre affärer

- Män handlar aktier i dubbelt så hög utsträckning som kvinnor, men det kvinnliga kollektivet presterar bättre än det manliga. Det säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet apropå en ny undersökning.

Uppdaterad 2019-03-08
Publicerad 2019-03-08

En undersökning gjord av YouGov, på uppdrag av Nordnet, visar att män i mer än dubbelt så hög utsträckning är benägna att ta hög risk i sitt sparande än kvinnor. Endast 4 procent av kvinnorna uppger att de tar hög risk för att maximera sin avkastning. Bland männen är denna andel 9 procent. Den andel som kan tänka sig att ta viss risk för att få lite högre avkastning är 39 procent bland kvinnorna och 49 procent bland männen. Generellt är riskbenägenheten avtagande med stigande ålder och som högst i åldersintervallet 30-39 år.

Samtidigt visar en undersökning från Nordnet att de aktier som bankens kvinnliga kunder valde att investera i under 2018 gav bättre avkastning än männens. Kvinnornas standardportfölj presterade drygt 2 procent bättre än männens.

Bland Nordnets sparare är idag en tredjedel kvinnor. Bland de nya kunderna är dock procentandelen kvinnliga sparare högre, och andelen kvinnor i kundbasen har de senaste tre åren ökat från drygt 31 procent till drygt 33 procent.

- Män handlar aktier i dubbelt så hög utsträckning som kvinnor, men det kvinnliga kollektivet presterar bättre än det manliga. Tittar vi på 2018 så slår kvinnorna både männen och börsen. Vår undersökning aktualiserar den klassiska frågan om manligt och kvinnligt självförtroende och benägenheten att testa saker som man upplever att man inte behärskar till hundra procent. Glädjande nog ökar dock andelen kvinnor som sparar i aktier, men utvecklingen borde gå snabbare. Där har vi i finansbranschen också ett ansvar att inspirera fler att komma igång med sina investeringar på börsen, säger Frida Bratt.

Platsannonser

Logga in