Finans Nyhet

”Kvinnor lovar mindre, men levererar mer”

Publicerad

Investerare inom venture capital prioriterar start up-bolag som drivs av män, det visar en färsk undersökning. Samma undersökning visar samtidigt att start up-bolag som drivs av kvinnor  är en bättre investering.

För varje insatt dollar i ett start up-bolag med kvinnor ombord genereras 78 cents, men start up-bolag som startats av enbart män genererar endast 31 cents. Det skriver Financial Times.

– Generellt får man känslan av att kvinnor inte framhäver sig själva på samma sätt som män, till exempel vems förtjänst framgången i en affär berodde på.  Kvinnor är helt enkelt större realister och uttrycker sig mer försiktigt än män vid intervjuer, säger Fredrik von Schantz, vd för chefsrekryteringsfirma MPS till Realtid.

Han har intervjuat många chefer genom åren. Han tycker att män i jämförelse med kvinnor ibland tenderar att övervärdera sin egen roll och betydelse i avgörande faser i karriären.

Annons

Mass Challenge, en amerikansk accelerator, har undersökt 350 bolag som medverkade i deras program förra året. De fann att bolag med bara män var sämre investeringar. Mass Challenge fann även att investeringar i bolag som grundats eller sam-grundats med kvinnor i genomsnitt genererade cirka 935 000 dollar jämfört med 2,1 miljoner dollar för bolag grundade av enbart män. Bolagen med kvinnor genererade däremot 10 procent mer i en kumulativ period över fem år.

En rapport till brittiska finansdepartementet visar att bolag med enbart kvinnor i ledningen fick mindre än 1 pence av varje pund som investerats i start up-bolag, med ytterligare 10 pence som gick till ledarteam med både kvinnor och män, och 89 pence gick till ett ledarskap med bara män.

Endast en av tio beslutsfattare i brittiska venture capital-bolag är kvinna, enligt en studie av Diversity VC. Två tredjedelar av firmorna har inga kvinnliga partner.

Annons

– Män i start up-bolag ber om större investeringar eller mera pengar än kvinnor av sina investerare. Kvinnor lovar mindre, men levererar mer, enligt Helen Murphy på konsultfirman Raising Partners som hjälper venture capital-bolag att hitta finansiering.

34 procent av männens projekt fallerar jämfört med 23 procent av kvinnornas, enligt analysfirman Beaurhurst.

I Europa placerar investerare 93 procent av pengarna i bolag utan en enda kvinnlig grundare och nästan hälften av kvinnorna som svarade på enkäten ansåg att de utsattes för diskriminering.

Annons
Annons