Finans

Kvinnliga styrelseledamöter ökar

Andelen kvinnliga styrelseledamöter för svenska mellanstora bolag listade på Stockholmsbörsen ”Mid Cap” fortsätter att öka och uppgår nu till 35 procent. Anna Gustring Boman, Director på PWC Sverige, säger till Realtid att den ökade medvetenheten kring jämställdhetsfrågor är en del av förklaringen. Ökar gör även styrelseersättningen.

Uppdaterad 2017-03-27
Publicerad 2017-03-27

Mellan perioden 2012-2016 har andelen kvinnliga styrelseledamöter ökat med 45 procent. PwC räknar med att andelen kvinnor i styrelsen kommer att passera 40 procent redan nästa år.

Andelen ledamöter har ökat kraftigt i antal sedan föregående mätning, från 501 till totalt 609 styrelseledamöter. Det förklaras med ett större antal noteringar än vanligt. Under mätperioden noterades hela 22 nya företag på Mid Cap-listan, varav 16 var nynoteringar.

 Anna Gustring Boman, Director på PWC Sverige, kommenterar: 

Vad beror ökningen av kvinnliga styrelseledamöter på?

– Anledningen till den stora ökningen av kvinnliga styrelseledamöter beror på flera faktorer. En förklaring är att medvetenheten om jämställdhetsfrågor har ökat i bolagsstyrelser, vilket bidrar till att man letar efter kvinnliga kandidater mer aktivt vid tillsättningen.

Anna Gustring Boman

Är det något annat intressant som du vill lyfte fram?

– Vi ser även att de bolag som har varit listade på mid-cap under en längre period har en ökning av kvinnliga styrelseledamöter över tid.

Hur förhåller sig mid-cap företag till mindre och större företag i fråga om jämställdhet i styrelsen?

– I undersökningen har vi bara bedömt mid-cap företag. Mindre och större företag har inte ingått i vår undersökning.

Styrelseersättningen

Ökar gör även styrelseersättningarna, upp med 19 procent i genomsnitt jämfört med föregående år.

Bland mellanstora bolag är det branschen Financials som står för procentuellt sett största arvodesökningen till styrelsen (+47 jämfört med föregående år).

Genomsnittlig ersättning till ordföranden uppgår 487.000 kr (+14,5 procent jämfört med föregående år). Eftersom ordföranden har ett särskilt ansvar för styrelsens arbete är ersättningen generellt sett högre än övriga ledamöters ersättning.Platsannonser