Finans Nyhet

Kvinna blev man – blir kvinna igen?

Publicerad

Kammarrätten beviljar resning för man som vill återgå till sitt biologiska kön.

Socialstyrelsen avslog i november 2002 mannens begäran om att återfå sitt kvinnliga förnamn och personnummer.

Nu beviljar Kammarrätten resning i målet, skriver Thomson Reuters. Något det endast får beslutas om i fall där det finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt.

Ett utlåtande från en psykiatrisk överläkare vid Karolinska gör gällande att sökanden inte lider av transsexualism.

Annons

”Han lever som kvinna sedan två år tillbaka och har varit konsekvent i sin önskan att återgå till sitt biologiska kön sedan 2008”, skriver överläkaren.

Med hänvisning till specialistutlåtandet har Socialstyrelsens rättsliga råd i ett yttrande i november 2010 tillstyrkt ansökan om resning

”Kammarrätten finner med hänsyn till omständigheterna att det finns skäl att bevilja resning. Socialstyrelsens beslut från den 12 november 2002 ska därför undanröjas”, går att läsa i beslutet.

Annons
Annons