Annons

Annons

Sitewide generic

Kvarstaden mot Allra hävs

Domstolen anser inte att det objektivt föreligger någon sabotagerisk.

Allra Asset Management har vunnit en delseger i tingsrätten mot Pensionsmyndigheten. Stockholms tingsrätt har, efter fondbolagets yttrande som lämnades in häromdagen till domstolen beslutat att häva kvarstadsbeslutet.

Pensionsmyndigheten lämnade in en stämningsansökan mot Allra Asset Management för en vecka sedan och yrkade samtidigt om en omedelbar kvarstad om totalt 5.542.430 euro samt 15.420.485 dollar, motsvarande cirka 191,6 miljoner kronor samt kvarstad på fondbolagets bankmedel i Luxemburg. Domstolen gick på myndighetens linje och beviljade kvarstad dagen efter yrkandet. Allra lämnade häromdagen, den 12 juni 2018, in ett yttrande där man bemötte både kvarstadsyrkandet samt domstolens beslut.

I går ägde en handläggning rum på domstolen med två rådmän, en tingsfiskal samt en beredningsjurist närvarande.

Annons

Annons

Domstolen väljer denna gång att gå på Alla Asset Managements yrkande att häva kvarstadsbeslutet med motiveringen att sabotagerisken inte objektivt är fastställbar. Alltså att det inte skäligen kan befaras att fondbolaget genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala skulden.

Allra Asset Management menar bland annat att Pensionsmyndigheten inte ens har den fordran på fondbolaget som Pensionsmyndigheten påstår i stämningsansökan.

Pensionsmyndigheten har i sin tur tre veckor på sig att överklaga beslutet.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons