M&A

Kvalitena ny storägare i Ambia

Den tidigare största ägaren Marcus Andersson har sålt 476 384 aktier i Ambia till Kvalitena blir därmed den enskilt största ägaren.

Publicerad 2019-03-14

Kvalitena ökar sitt ägande från 11 procent till 29,5 procent av röster och kapital. Affären har gjorts till kursen 7 kronor per aktie.

–Att Kvalitena kommer in som ny största ägare ger oss betydligt större kraft att ta vara på de möjligheter som finns i koncernen och dess verksamheter, säger Ambias vd Marcus Andersson. 

–Det faktum att man nu väljer att öka sitt innehav visar på Kvalitenas långsiktighet, och framför allt på tron på att vår affär är rätt och har fortsatt utvecklingspotential. Nu kan vi fullt ut förverkliga våra planer och blicka framåt, säger Marcus Andersson.

Kvalitena är ett privatägt fastighetsbolag med direkt- och samägda fastighetsinnehav samt investeringar i noterade fastighetsbolag. Utöver sina engagemang i fastighetsbranschen har Kvalitena investerat i mindre omfattning i noterade värdepapper och verksamheter differentierade ifrån fastighetsbranschen. 

–Vårt innehav i Ambia tillkom redan 2014, i samband med att bolaget listades på dåvarande Aktietorget. Vi bedömer att vi kan göra nytta på olika sätt i Ambia och medverka till en positiv utveckling, inte minst genom vårt omfattande kontaktnät. Vår tro är stark på att Ambia kan växa betydligt och nå en god lönsamhet, säger Harald Pousette, Kvalitena. 

Om Ambia

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik.

Platsannonser