Anders Fast, Managing Partner på Baker McKenzie i Stockholm
Juridik

Kvalificerad rådgivning får kosta

Anders Fast börjar som Managing Partner på advokatbyrån Baker McKenzie i Stockholm vid årsskiftet. För Realtid berättar han om sina tre mål och varför han tror att 2017 blir ett bra transaktionsår.

Uppdaterad 2016-12-23
Publicerad 2016-12-23

Vid årsskiftet tar Anders Fast över som ny Managing Partner på advokatbyrån Baker McKenzie i Stockholm. Han efteräder då Sten Bauer, som kommer att återgå till att på heltid arbeta med Baker McKenzies klienter.

Som Managing Partner på Baker McKenzie sitter man initialt i tre år. Sedan kan man väljas om och sitta ytterligare i tre år.

– Det här är ett erbjudande man inte kan tacka nej till. Jag känner väl till verksamheten, eftersom jag har varit här så länge. Det är otroligt spännande att få leda byrån framåt och jag trivs mycket bra i ledarrollen. De erfarenheter som jag fick under min tid på  McKinsey tror jag att jag kommer ha nytta av i min nya roll, eftersom jag fick bra träning i strategisk rådgivning och hur en affärsplan ska implementeras i en organisation. Dessutom lärde jag mig affärslogik.

Anders Fast har arbetat på Baker McKenzie i 17 år och varit delägare sedan 2007. Han har  främst arbetat med företagsförvärv, kapitalanskaffningar och investeringar. På McKinsey & Company arbetade Anders Fast under åren 2000-2002.

I rollen som Managing Partner kommer Anders Fast bland annat att arbeta med att inkorporera den globala strategin i den nordiska verksamheten. Baker McKenzies globala strategi innebär att byråns internationella kontor integreras och att man arbetar i team över landsgränserna när ärendena kräver det. Detta uppdrag innebär inte någon total kursändring, förklarar Anders Fast utan det handlar mer om att fullfölja det arbete som pågått under flera år.

Anders Fast tror att 2017 kommer att bli ett bra transaktionsår.

– Det är en spännande period  i advokatbranschen. Många internationella advokatbyråer har en konkurrensfördel i och med att många ärenden rör gränsöverskridande frågor. Om man blickar framåt i tiden ser vi en ökad internationalisering, vilken snabbas på av digitaliseringen. Vi ser också att antalet transaktioner minskade något under 2016. Vår prognos är att 2017 blir ett bättre transaktionsår. Anledningen till nedgången 2016 var den osäkerhet som har funnits på marknaden i och med Brexit, Trump och att Kina stod och stampade något, men den osäkerheten håller på att avta. Aktörer ser att effekterna inte blev så negativa som de hade förväntat sig. Det finns mycket kapital på marknaden och Kina och Japan har blivit mer aktiva.

Anders Fast har tre mål. Han vill utveckla byråns fokusområden transaktion, tvistelösning och compliance, bli förstahandsvalet hos klienterna och rekrytera och bibehålla talangerna.

Utveckling av fokusområden

– Jag vill utveckla våra fokusområden transaktion (inkl. kapitalmarknad och bank & finans), tvistelösning och compliance. Kapitalmarknadsområdet liksom företagsförvärv och bank & finans har vuxit, men det är områden där vi kan fortsätta att växa.

Bli förstahandsvalet för klienterna

– Jag vill att vi ska bli förstahandsvalet för klienter. Vi ser att klienter är rörligare idag än tidigare, vilket betyder att de ofta väljer sin juridiska rådgivare beroende på vilket ärende de vill ha hjälp med. Det innebär både en möjlighet och ett hot för oss. Vi märker även att klienterna har högre krav när det gäller tillgänglighet, snabbhet och effektivitet. Samtidigt kräver de en högre kostnadseffektivitet. Vi tror att klienterna även i framtiden kommer att vara beredda att betala bra för kvalificerad rådgivning, men däremot inte för enklare juridiskt arbete. På Baker McKenzie har vi bland annat utvecklat appar, för att erbjuda våra klienter snabb och övergripande rådgivning. Komplexa gränsöverskridande transaktioner och stora tvistelösningar kommer att kräva humant kapital och inte bara datorer även i fortsättningen.

Rekrytering av talangerna

– Jag har ambitionen att vi ska vara den bästa arbetsplatsen, så att vi har förmågan att rekrytera och bibehålla talangerna. Idag finns det en mycket större rörlighet på arbetsmarknaden. Vår utmaning ligger i att få våra medarbetare att stanna och det kan vi göra genom att erbjuda en spännande internationell miljö där man som jurist får möjlighet att arbeta med intressanta frågor. Tack vare digitaliseringen kan vi även erbjuda en flexibilitet i när, var och hur man utför sina arbetsuppgifter. Jag tror också att det är viktigt att vi har roligt på arbetet.

 

 

Platsannonser