Kursras innan rekonstruktionen

Trig Social Media väntade i två veckor med att meddela marknaden att det viktigaste rörelsedrivande dotterbolaget begärts i rekonstruktion. Men aktiekursen rasade redan på förhand.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2015-07-27

Trig Entertainment AB försattes i rekonstruktion den 29 juni på grund av akut kapitalbrist. Merparten av verksamheten i Trig-koncernen bedrivs i bolaget som hade 23 anställda vid tidpunkten.

Enligt rekonstruktionsansökan, som är daterad 28 juni, hade bolaget hamnat i en likviditetsknipa redan i april. Vid rekonstruktionstillfället summerades skulderna till 3,1 miljoner till leverantörer, 0,7 miljoner i form av löner och 0,55 miljoner i form av obetalda skatter. Dessutom fanns skulder på 6,4 miljoner till "närstående".

Rekonstruktionen innebär att bolagets anställda får rätt till lönegaranti samtidigt som ett ackord kan förhandlas med borgenärerna. Denna process väntas ta 3-6 månader.

Det noterade moderbolaget Trig Social Media dröjde med att meddela marknaden om den inledda rekonstruktionen till den 10 juli då ett pressmeddelande gick ut i vissa kanaler. Den egna hemsidan uppdaterades med informationen först ytterligare fem dagar senare.

Noterbart är att Trig Social Medias styrelse i årsredovisningen (som publicerades 29 maj) bedömde att det fanns likvida medel för att driva verksamheten under den kommande 12-månadersperioden.

På Frankfurt-börsen rasade Trig-aktien dagarna före rekonstruktionsansökan med särskilt stor handel 23 och 24 juni. Aktien handlades som mest till 2,72 euro under början av juni och har sedan dess fallit till 0,84 euro idag, en nedgång med närmare 70 procent.

Trots de stora kursrörelserna och de uppenbara informationsbristerna har Frankfurtbörsen hållit handeln igång under hela perioden.

Advokat Jan Gerdén leder i rollen som rekonstruktör arbetet med att försöka rädda Trig Entertainment. I en kortfattad redogörelse daterad 17 juli skriver han att borgenärerna får vänta till i september innan det blir klart hur bolaget tänker hantera de förfallna fordringarna.

En formell rekonstruktionsplan ska vara klar i augusti. En preliminär budget visar att Trig Entertainment är beroende av 2,7 miljoner kronor i tillskott från moderbolaget fram till och med september. Detta gäller om bolaget samtidigt kan öka licensintäkterna till 2,1 miljoner kronor under samma period. Det skulle i så fall betyda en mycket kraftig intäktsökning jämfört med situationen så här långt i år.

Det är lanseringen av tjänsten Trig Money som bedöms ge nya intäkter.

"Bolaget har en gynnsam period framför sig med flera kampanjer som kommer att generera ett stor tillströmning av användare, vilket direkt ger en fortlöpande ökande intäkt, månad för månad", skriver bolaget i rekonstruktionsansökan.

Enligt ansökan ska moderbolaget också ha säkrat 2 miljoner euro i kortfristig finansiering som en del av ett tvåårigt finansieringsavtal med en extern part (något som heller inte meddelats marknaden). Enligt rekonstruktörens första rapport väntas dock de utlovade pengarna vara slutbetalda först någon gång i augusti.

Under sommaren har en annan större förändring skett i Trig-sfären. Viral Angels, som drivits som en svensk ekonomisk förening, har beslutat att avveckla verksamheten. Investeringsklubbens medlemmar erbjuds istället att flytta sina konton till Luxemburg-baserade Angel Business Club, till stor del med samma nyckelpersoner inblandade.

Trig Social Media kommer också att hålla en extrastämma i augusti för att välja nya styrelseledamöter. Förslag på nya ledamöter har ännu inte presenterats.

Platsannonser