Motparterna har ett eller flera konton på Nordnet. I bruset av allt kan man urskilja viss ”legal” handel på Nordnet, men den är försumbar gentemot internhandeln mellan ”Anonyma” och Nordnet, skriver anmälaren.
Börs

Kurspåverkande internhandel mellan hedgefonder

Misstankarna om den grova otillbörliga marknadspåverkan i Fingerprint Cards B-aktier har bland annat skett via en omfattande och synkroniserad internhandel mellan amerikanska hedgefonder – allt i syfte att påverka aktiekursen till deras fördel.
Det hävdas i den anmälan som ligger till grund för Ekobrottmyndighetens förundersökning.
 

Staffan Erfors
Uppdaterad 2017-01-20
Publicerad 2017-01-20

Ekobrottsmyndigheten (EBM) har inlett en förundersökning om handeln i Fingerprint Cards B-aktier (FPC B) rörande grov otillbörlig marknadspåverkan. Myndigheten stöttas av Finansinspektionen (FI) som en följd av ärendets komplexitet.

Det är fem amerikanska hedgefonder som pekas ut i anmälan och handeln ska ha skett genom olika banker och olika konton. Den gemensamma nämnaren är användandet av tre återkommande internationella depåbanker.

De tre volymmässigt största aktörerna i Fingerprint B-aktiens handel är enligt börsens egen statistik Morgan Stanley (MS), Deutsche Bank (DB) och Credit Suisse (CS). De tre bankerna har varje månad under 2016 varit de största aktörerna i handeln med aktien. Anmälaren uppmanar EBM att kräva av börsen att de redovisar vilka slutkunder dessa tre banker representerar.

Hedgefonderna påstås även använda sig av Nasdaq Stockholmsbörsens Anonyma konto och EBM kan komma att kräva att börsen redovisar vilka slutkundsidentiteter som gömmer sig bakom kontot.

Frågan om Avanza och Nordnets FPC B handel kommer sannolikt att studeras och ett krav framföras att motsvarande slutkundsidentiteter presenteras. Även andra banker/mäklare som erbjuder DMA-datorer (Direct Market Access) kan bli indragna i förundersökningen.

Enligt anmälan använder sig de utpekade hedgefonderna framförallt av de tre ovan nämnda internationella bankerna: MS, DB och CS. De är sannolikt depåbanker för varje enskild hedgefond i gruppen och de banker som order-effektuerar och därmed ser till att dagens affärer matchas, så kallad clearing.

De tre clearing-bankerna ser i tillägg till att aktier levereras mot betalning vid sälj och vice versa vid köp så kallad ”settlement”. För närvarande handelsdag plus 2 dagar, så kallad t+2.

Anmälaren hävdar att det är sannolikt att dessa tre banker dyker upp under benämningen Anonyma på Stockholmsbörsen och som motpart hos både Avanza och Nordnet. Och genom att kräva clearing-bankernas respektive slutkundsidentiteter kan EBM få en bild av hur internhandelskedjan fungerar och därmed bevisa internhandeln.

I anmälan finns flera bilagor med skärmdumpar med grafer av handeln som anmälaren hävdar illustrerar den omfattande internhandeln.

”Det råder inget tvivel om att handeln i FPC är synkroniserad där Anonyma (ANO) oftast är ena parten.”, står det i anmälan som ingår i förundersökningen.

Faktiska exempel på handeln på Stockholmsbörsen bibringas i anmälan. Anonyma konton köper av annan förutbestämd part för att påverka kursen.

Speglingen i grafen (bilden ovan) är i sig unik och uppkommer endast i fall parterna är medvetna om vad som komma skall samt att det finns en förutbestämd agenda, hävdar anmälaren.

Motparterna har ett eller flera konton på Nordnet. I bruset av allt kan man urskilja viss ”legal” handel på Nordnet, men den är försumbar gentemot internhandeln mellan ”Anonyma” och Nordnet, skriver anmälaren.  I en av bilderna framgår att vid klockan 15.00 upphör handeln, (NY-tid kl 09.00) och avräkning sker för att korrigera nakenblankningen och anonyma kontot på Stockholmsbörsen och Nordnet byter sida.

”Extremt stora poster från köp till säljsidan sker under auktionstiden vid stängning. Aktierna som tidigare köptes av anonyma kontot på Stockhomsbörsen från Nordnet (internhandel inom Hedgefonderna) säljes tillbaka till Nordnet i slut callen.”

Syftet med att dessa aktier vräks ut vid stängning är att påverka kursen negativt. Samtidigt som Nordnet-kontona täcker sin nakenblankning (delar av tidigare internförsäljning).

”Förutom att speglingen talar sitt egna språk så är detta en uppenbar lagöverträdelse för att sänka kursen medvetet.”

Anmälaren har även noterat att på senare tid har dessa transaktioner blivit mer vågade; ”eftersom gruppen av Hedgefonder insett att svenska myndigheter inte har kapaciteten, tekniken eller resurserna att följa upp och kontrollera handeln.”

I en annan bilaga till anmälan kan man följa hur ett konto på Avanza säljer 150.000 aktier efter öppningen under en tiominutersperiod. Benämningen Anonyma på Stockholmsbörsen köper nästan hela posten. Enligt anmälaren är det här ett uppenbart exempel på internhandel, det vill säga att man flyttar aktier inom gruppen.

Benämningen Anonyma på Nasdaq Stockholmsbörsen respektive Avanza tillåts agera ostört i och med att handeln är både regisserad och synkroniserad. Dessutom så sker handeln elektroniskt så andra aktörer hinner ej med att blanda sig in i handeln.

Oftast så är det de första tio minuterna under en börsdag mycket av en ”wait-and-see”-period där aktörerna avvaktar och ser hur omvärlden gestaltar sig framförallt London- och Frankfurtbörserna, vilka sätter tonen och influerar Stockholmsbörsen.

Det här innebär att de två olika aktörerna kan agera ostört samtidigt som andra aktörer avvaktar för att se hur börsdagen utvecklas.

I en bilaga visas hur ”Anonyma” på Stockholmsbörsen under en femtio minuters period säljer 60.000 aktier till en eller flera aktörer  på Avanza och handeln synkroniseras effektivt genom DMA-datorer (Direct Market Access).

Det här innebär att köparen och säljaren inom gruppen kan mötas direkt på börsen genom att sekundsnabbt klicka avslut och därmed hinna före andra aktörer. Speglingen är i sig unik och uppkommer endast i fall parterna är medvetna om vad som komma skall samt att det finns en förutbestämd agenda, hävdas i anmälan.

Ekobrottsmyndigheten vill inte kommentera Realtid.se:s uppgifter med hänsyn till att det råder förundersökningssekretess.
 

Platsannonser