Fastigheter

Kungsledens hyresintäkter ökar

Fastighetsbolaget rapporterar ökad vinst och högre intäkter från hyresgästerna.

Realtid.se
Uppdaterad 2016-04-28
Publicerad 2016-04-28

Kungsledens förvaltningsresultat steg med 35 procent till 236 miljoner kronor under första kvartalet.

Det framgår av delårsrapporten i dag.

Bland annat har fastighetsbolaget höjt hyresintäkterna med 17 procent till 614 miljoner kronor.

En förklaring till det är att fastighetsbolaget satsat på att pressa upp hyrorna för befintliga hyresgäster. Kungsledens hyresgäster har fått kännbara hyresökningar jämfört med siffrorna för samma kvartal förra året.

– I de hyresavtal som omförhandlades under perioden höjdes hyran med 7 procent i genomsnitt, skriver vd:n Biljana Pehrsson  i sitt vd-ord.

– Sammanfattningsvis har året inletts mycket bra. Hyresmarknaden fortsätter att vara god med sjunkande vakanser och stigande hyror
i våra viktigaste marknader Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. Vi fortsätter att prioritera nyuthyrning och omförhandling av befintliga hyresavtal och har fokus på värdeskapande förvaltning och utveckling av våra fastigheter. 

Platsannonser