Fastigheter

Kungsleden vill att utdelningen återinförs

Styrelsen i Kungsleden föreslår att Kungsleden återinför utdelning till aktieägarna om 2,60 kr per aktie för verksamhetsåret 2019.

Publicerad 2020-09-03

Styrelsen har därför beslutat att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen beslutade i april 2020 att dra tillbaka förslaget till årsstämman om utdelning för räkenskapsåret 2019. Styrelsen ville avvakta tills konsekvenserna av covid19-pandemin bättre kunde överblickas och om förutsättningarna medgav, kalla till en extra bolagsstämma under hösten 2020.

Pandemin har hittills haft mycket begränsad påverkan på Kungsledens verksamhet, och förvaltningsresultatet för det första halvåret steg med 6 procent.

– Vi ser en återhämtning i marknaden, god efterfrågan i hyres- och transaktionsmarknaden samt väsentligt förbättrade finansieringsförutsättningar i kapitalmarknaden. Styrelsen ser därför inget behov av att avvika från gällande utdelningspolicy och har därför beslutat att återinföra förslaget om utdelning och kalla till en extra bolagsstämma. Styrelsen föreslår stämman att den i samband med bokslutet 2019 föreslagna utdelningen om 2,60 kr/aktie för verksamhetsåret 2019, återinförs. Utdelningen föreslås ske uppdelat på två tillfällen, i oktober 2020 och januari 2021, skriver fastighetsbolaget.

– Kungsleden har en stark finansiell ställning med god tillgång till likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter samt en låg andel kortfristiga låneförfall. Under det tredje kvartalet har sammanlagt 1 miljard kronor lånats i kapitalmarknaden vilket ytterligare förbättrat den redan goda likviditetsställningen. Med en bra överblick över de begränsade effekterna av pandemin vill vi därför återigen föreslå våra aktieägare utdelning, säger Charlotte Axelsson, styrelseordförande i Kungsleden, i en skriftlig kommentar.

Platsannonser

Logga in