Annons

Annons

Kungsleden kliver över miljardvallen första halvåret

Fastighetsbolaget Kungsleden rapporterar ett resultat på 1,2 miljarder kronor för första halvåret i år, visar delårsrapporten. Förvaltningsresultatet ökade samtidigt med 8 procent och landade på 0,5 miljarder kronor.

Förvaltningsresultatet uppgick till 505 miljoner kronor under det första halvåret 2018, visar delårsrapporten. Det kan jämföras med 466 miljoner kronor under första halvåret i fjol och är en ökning med drygt 8 procent.

Ökningen förklaras främst av ett förbättrat finansnetto samt hyres- och driftnettoökningar i jämförbart bestånd som uppvägde minskning av driftnettot från nettot av köpta och sålda fastigheter.

Nyuthyrningen ökade till 130 miljoner kronor under perioden, jämfört med 91 miljoner kronor under samma period i fjol. Nettouthyrningen uppgick till 39 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 45 miljoner kronor under samma period i fjol.

Annons

Annons

Orealiserade värdeökningar i fastighetsportföljen var 985 miljoner kronor, jämfört med 665 miljoner kronor under första halvåret i fjol. Värdeuppgången är ett resultat av förbättrade hyresintäkter och driftnetton samt en nedgång i det genomsnittliga avkastningskravet med 8 punkter exklusive effekter av köpta och sålda fastigheter.

Periodens resultat efter skatt ökade till 1 165 miljoner kronor, jämfört med 932 miljoner kronor under första halvåret i fjol. Det motsvarar 5,33 kronor per aktie, jämfört med 4,57 kronor per aktie. Exklusive engångseffekt avseende sänkningen av den svenska bolagsskatten uppgick periodens resultat till 1 052 miljoner kronor, motsvarande 4,82 kronor per aktie.

“Den goda utvecklingen på hyresmarknaden drivs på av den underliggande goda tillväxten i ekonomin. Inget varar för evigt, men jag ser ännu inga tecken på minskande efterfrågan på kommersiella lokaler. Prognoserna för Sveriges ekonomi fortsätter visa på god tillväxt även för resterande del av 2018 med en viss avmattning först 2019. Detta i kombination med våra stabilt goda uthyrningsutfall, framgångar i projektutvecklingen och tillskotten från nyligen förvärvade kvalitetsfastigheter gör att jag bedömer att redan år 2019 kommer att kunna nå det mål om 1,2 miljarder kronor i förvaltningsresultat som vi satt upp för år 2020”, skriver Biljana Pehrsson i sin vd-kommentar till rapporten.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons