Annons

Annons

Kungsleden förvärvar för 1 miljard

Kungsleden förvärvar två nyuppförda kontorsfastigheter samt ett parkeringsgarage i Göteborg för 1 miljard kronor.

Kungsleden meddelar i dag att bolaget förvärvar fastigheter för 1 miljard kronor och skapar ett nytt kontorskluster i Göteborg.

Fastigheterna består av två nyuppförda kontorsfastigheter samt en fastighet bebyggd med ett parkeringsgarage.

”I kombination med redan innehavda fastigheter skapas därmed ett nytt modernt kontorskluster i det expansiva området Södra Centrum i Göteborg”, skriver Kungsleden i ett pressmeddelande.

Annons

Annons

Fastigheterna förvärvas från Skanska och har en total uthyrningsbar area om knappt 30.000 kvadratmeter varav cirka 18.300 kvadratmeter kontor och 11.600 kvadratmeter parkeringsgarage.

Den ena kontorsbyggnaden färdigställdes under 2016 och tillträds den 1 februari 2018 tillsammans med parkeringsgaraget som stod klart under 2015. Den andra kontorsbyggnaden är under uppförande och tillträds efter färdigställande och inflyttning under Q1 2019.

Kontorsfastigheterna är fullt uthyrda till Försäkringskassan, ÅF, Capgemini, Handelsbanken och BeSiDa med en genomsnittlig hyreskontraktsduration om 5,8 år från och med respektive tillträdestidpunkt. Det totala hyresvärdet för samtliga tre fastigheter uppgår till drygt 56 miljoner kronor.

"Jag är mycket glad över att vi nu lyckas skapa ett kluster av fastigheter i en av Göteborgs mest intressanta stadsdelar. Härigenom stärker vi vårt kunderbjudande på Göteborgsmarknaden väsentligt. Skanska har utvecklat tre högkvalitativa fastigheter med en tydlig hållbarhetsprofil och välrenommerade hyresgäster. Tillsammans med våra befintliga och närliggande kontorsfastigheter Krokslätt 34:16, Gårda 19:10 samt Stiernhielm 7 bildar de nyförvärvade fastigheterna ett attraktivt och modernt kontorskluster - Göteborg Södra Centrum, om totalt 50 000 kvm", säger Ylva Sarby Westman, vice vd och CIO Kungsleden.

Göteborg Södra Centrum blir Kungsledens andra kluster i Göteborg efter Högsbo. Det nya klustret kommer efter tillträde av samtliga fastigheter att ha ett marknadsvärde på knappt 1,4 miljarder kronor och ett hyresvärde på cirka 81 miljoner kronor.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons