FinansNyhet

Kungsleden emitterar grön obligation om 750 Mkr

Publicerad

Kungsleden har under sitt MTN-program emitterat en ny grön femårig obligation till ett nominellt belopp om 750 miljoner kronor.

Camilla Jonsson

Samtidigt återköper Kungsleden kortfristiga obligationer med förfall under 2021 med ett sammanlagt nominellt belopp om 412 miljoner kronor.

Obligationen som har slutligt förfallodatum per 27 augusti 2025 emitterades till en rörlig ränta motsvarande Stibor tre månader plus 1,67 procent och genom emissionen etablerar Kungsleden en ny lägre prispunkt i marknaden.

– Det goda utfallet av emissionen visar att investerarna har börjat komma tillbaka till obligationsmarknaden och att intresset att placera i obligationer utgivna av kreditvärdiga emittenter som Kungsleden med ett tydligt hållbarhetsfokus är stort. Genom emissionen tar vi ytterligare ett steg mot vår målbild att all finansiering långsiktigt ska vara grön. Andelen grön finansiering utgör nu 33 procent av den totala låneportföljen, säger Ylva Sarby Westman, vice vd och CFO på Kungsleden i en skriftlig kommentar.

Annons
Annons