Westermark Anjou med Victoria Skoglund i spetsen har fått utmärkelsen Equal Employer.
Westermark Anjou med Victoria Skoglund i spetsen har fått utmärkelsen Equal Employer.
Juridik

“Kunder ställer krav på mer jämställda team”

Westermark Anjou har som första advokatbyrå utsetts till “Equal Employer” av organisationen Women for Leaders.  “Jämställda företag mår bättre, levererar bättre och blir mer lönsamma”, säger Victoria Skoglund, Managing partner på Westermark Anjou till Realtid.

Publicerad 2019-05-03

En stor utmaning inom juristbranschen är hur man ska få fler kvinnor att stanna på advokatbyråerna och hur fler kvinnliga advokater ska bli delägare. Westermark Anjou har en för branschen ovanligt stor andel kvinnliga delägare – fyra av tolv delägare är kvinnor.

Nu har Westermark Anjou belönats med märkningen “Equal Employer” för att de prioriterar och arbetar strategiskt med jämställdhetsfrågor inom organisationen.

– Det är ett bevis för att vårt arbete med företagskultur och värderingar har lyckats, säger Victoria Skoglund, Managing partner på Westermark Anjou till Realtid.

För att förstärka företagskulturen har byrån bland annat deltagit i workshops som belyser hur förutfattade meningar kan påverka hur arbetsuppgifter fördelas, hur arbete belönas och hur rekryteringen går till.

En viktig del i jämställdhetsarbetet har varit att få in en operativ chef som inte är jurist, Jessica Zetterquist. Hon har en bakgrund som revisor och började på Westermark Anjou för ett år sedan.

– I och med denna rekrytering har vi professionaliserat vår verksamhet och strukturerat om rekryteringsprocessen och vår lönesättningsmodell, säger Victoria Skoglund.

Vad är målet med ert jämställdhetsarbete?

– Målet är att vi alla ska må bättre och ha nöjdare medarbetare. På så vis kan vi leverera bättre resultat till våra kunder. Att vara en jämställd arbetsplats är affärskritiskt för att vi ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och även som en attraktiv partner i affären med våra kunder.

Varför tror ni att jämställdhetsarbetet i juristbranschen går så långsamt?

– Branschen är av gammal tradition mansdominerad. Män blir förebilder för män och det saknas kvinnor som förebilder. Som ung jurist behöver alla förebilder som visar vägen. Lön, arbetsuppgifter och delägarskap behöver vara på lika villkor. Många byråer lever också kvar i bilden av att kunderna tycker att advokaten ska vara på ett visst sätt och dessutom leverera på visst sätt. Man behöver bryta mönster.

Vad behövs för att snabba på jämställdhetsarbetet i branschen?

– Ett mer sunt tänk. Vi märker att kunder börjar ifrågasätta byråer med en alltför homogen delägarkrets och ställer krav på mer jämställda team. Det tror vi kommer ge effekt.

 

Women for Leaders riktlinjer

De företag och organisationer som kvalificerar sig ska:

  • arbeta aktivt för en inkluderande företagskultur och värderingar
  • säkerställa att rekryteringsprocesser och alla rekryteringar som genomförs är könsneutrala
  • arbeta aktivt för en jämställd lönesättning och bedömningspolicy
  • skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där det är balans mellan jobb, fritid och familjeliv.

Platsannonser

Logga in