FinansNyhet

”Kryptovalutor kommer revolutionera finansmarknaden”

De många talarna avlöste varandra i rask takt på Blockchain & Bitcoin Conference i Stockholm på onsdagen. Foto: David Gustavsson
Publicerad

Blockchain, tekniken bakom Bitcoin, kan ersätta bankkonton och riskerar att undergräva bankernas intäktsmodeller. Det menar entreprenören Sofie Blakstad som var en av talarna på Blockchain Conference i Stockholm på torsdagen. "En banks enda syfte är att erbjuda dig åtkomst och säker förvaring av dina pengar. Men många millennials ser ingen poäng med det", säger hon.

David Gustavsson

I går onsdag anordnas för första gången en stor konferens i Sverige på temat blockchain och bitcoin.

Att Riksbankens planerar införa en e-krona och att handel i bitcoin-exponerade värdepapper är godkända för handel på Stockholmsbörsen har lockat arrangören till Sverige. Svensk kontantanvändning har dessutom minskat med 40 procent sedan 2009 till förmån för kort- och Swishbetalningar. 

Konferensen hölls på Elite Hotel Marina Tower som huserar i den gamla kvarnfabriksbyggnaden Saltsjökvarn från 1800-talet med utsikt över Stockholms inlopp och Djurgården.

Annons

En av talarna var Sofie Blakstad. Hon är rådgivare åt Stockholm Fintech Hub och driver blockchain-plattformen Hiveonline som riktar sig till mindre företag i Skandinavien och använder sig av blockchain-teknik.

Hiveonline låter företag, via en app, lagra och dela beslut, kontrakt och betalningar till sina kunder och underleverantörer i så kallade blockkedjor, vilket avsevärt minskar deras pappersarbete och administrativa kostnader, enligt Blakstad. 

Hon har tidigare arbetat på en rad storbanker såsom Citi, Nordea och RBS och ser stor potential i blockchain och virtuella valutor för central- och storbanker, liksom hela världsekonomin. 

Annons

– Kryptovalutor kommer inom 5-10 år att revolutionera finansmarknaderna. Det går inte stoppa denna utveckling, sa Sofie Blakstad under sitt anförande när hon talade för en nära fullsatt åhörarsal.

Blakstad konstaterade att hon spår att kryptovalutor blir accepterade av den breda massan och att vi får se "krypto-dollar" och "krypto-euro" eller liknande när centralbanker väljer att digitalisera dagens papperspengar. Riksbanken ligger i framkant på detta område och planerar att inom några år lansera en e-krona.

Blakstad tillade att hon tror att det är just centralbanker, men också fintech-bolag, som kommer att driva utvecklingen med digitala valut. 

Annons

– Det finns stora möjligheter för centralbanker att minska sin administration och pappersarbete genom att införa e-pengar. Med en elektrifierad valuta är det också lättare att överblicka och kontrollera valutatillgång, valutavärden och inflation.

Hon anser att blockchain-genererade digitala valutor är säkrare, då de är spårbara i alla led, vilket gör det lättare att exempelvis motverka penningtvätt och terrorfinansisering. Digitala valutor är också att föredra i länder med krig, katastrofer och andra osäkerhetsfaktorer, enligt Blakstad.

Blockchain-utvecklingen kommer också påskyndas av att över 2 miljarder människor bankkonton, varav en stor majoritet av dem är bosatta i utvecklingsländer. Blockchain kan nämligen helt ersätta dagens bankkonton.

Hon tog kenyanska Swish-motsvarigheten M-Pesa som ett framgångsrikt exempel på när en app utkonkurrerar bankkonton. Nästan hela Kenyas befolkning använder denna betalapp som nu även gör sitt intåg i Europa. Liknande tjänster återfinns även i till exempel Kina och Indien.

– Det enda syftet med din bank är att förvara och ha åtkomst till dina pengar på ett säkert sätt. Men många millennials ser ingen poäng med det, utan letar gladeligen efter andra alternativ; en utveckling som kan leda till ett stort kapitalutflöde från bankerna och få negativ påverkan på deras likviditet och minska deras utlåningsmöjligheter.

Riksdagsledamoten Mathias Sundin (L) var också en av talarna på konferensen och håller med om att människors lojalitet med banker är skör. Men blockchain kan, tack vare dess transparens och spårbarhetsfunktioner, potentiellt bidra till att förebygga eller åtminstone mildra globala finanskriser. Med hjälp av tekniken kan vi blottlägga oegentligeheter och tveksamma finansiella uplägg, enligt Sundin.

– Bankers största tillgång och det de i grund och botten levererar ut till kund är förtroende. 75 biljoner dollar cirkulerar i världsekonomin. Så det är bevisligen ett väldigt framgångsrikt system. Men det finns baksidor i form av börs- och finanskriser som återkommer med viss frekvens, sa Mathias Sundin under sitt anförande på onsdagen.

Han tillade att blockchain-tekniken dessutom återför makten till folket från finansinstitutioner, stater och politiker. 

– En virtuell valuta som bitcoin kan överföras helt säkert via ett nätverk som inte kontrolleras av någon regim. Det är ett system som inte är i staters händer. 

Mathias Sundin väckte internationell uppmärksamhet när han som oppostionsråd för Liberalerna i Norrköping gick till val på att bara ta emot politiska donationer som gjordes i bitcoin. Detta för att sprida kunskapen om blockchain och virtuella valutor som fascinerade honom.

– Bitcoin hade dåligt rykte när det blev känt för en större allmänhet runt 2014. Det vara bara rubriker om någon som köpte något olagligt med valutan. Men sedan vände det gradvis med draghjälp från artiklar med positiva vinklar i exempelvis New York Times och The Economist, sa Mathias Sundin.

Allt fler inser också stora ekonomiska vinster med att använda tekniken. Enligt George Paliani, knuten till blockchain-bolaget Jincor och som också talade på seminariet berättade att blockchain-tekniken globalt kan spara banker cirka 11 miljarder dollar årligen, respektive 20 miljarder dollar för försäkringsbranschen. Och så kallade smarta kontrakt, som lagras i blockkedjdor, kan snabba upp affärstransaktioner från normala 20 till 8 dagars processtid.

Blockchain

Blockchain eller blockkedje-tekniken kan beskrivas som ett nätverksbaserat clearingsystem eller infrastruktur för transaktioner och datalagring – utan några mellanhänder. Information eller data – i form av till exempel bitcoin-innehav, smarta kontrakt och transaktioner – lagras i block som verifieras med unika krypteringsnycklar. Blocken länkas till varandra, varför det kallas för blockchain.

Blockchain är mest känt som tekniken bakom Bitcoin. Det är infrastrukturen eller systemet som möjliggör lagring av och transaktioner med kryptovalutan Bitcoin. Den digitala/virtuella valutan lagras följaktligen i block som låses upp med verifieringsnycklar som i sin tur spåras upp eller hittas med hjälp av datakraft, vilket kallas för "mining".

Ju större datakraft, desto större möjlighet att hitta "nycklar" och således Bitcoins, vilket blockchain-algoritmen medger. Det finns i dag många företag inom "Bitcoin-mining" som har som affärsidé att med hjälp av stor datakraft hitta verifieringsnycklar. De flesta "miners" återfinns i Kina där elen också är billig ur ett globalt perspektiv och där merparten av valutahandeln med och spekulationen av Bitcoin sker. KNC Miners är det mest kända svenska exemplet på ett "miner-bolag". Bolaget hade ett stort datacenter i Boden, men gick i konkurs efter ett kraftigt kursfall i Bitcoin.

Många finansaktörer ser stor potential i blockchain-teknologin, med vilken de hoppas kunna göra billiga, blixtsnabba och i alla led spårbara transaktioner i realtid – utan mellanhänder, såsom olika former av clearinginstitut.

Blockchain spås också bli användbart inom valutahandel, emissioner av värdepapper, rapportering, regelefterlevnad, back office, trade finance och cash mangament. Tekniken kan till exempel användas för att lagra kontrakt och andra dokument digitalt på ett mer transparent och säkert sätt, så kallad "smart kontrakt- och dokmentlagring".

Även statliga myndigheter såsom svenska Lantmäteriet har intresserat sig för tekniken som även skulle kunna användas för säker lagring av exempelvis pant/skuldbrev kopplade till fastigheter.

Blockchain & Bitcoin Conference

Konferensen anordnas av eventbolaget Smile-Expo i samarbete med det europeiskt nätverket Blockchain & Bitcoin Conference.

Tillsammans håller de i evenemang på temat virtuella valutor och blockchain eller blockkedjeteknik som är teknologin bakom den virtuella valutan Bitcoin och som tros kunna revolutionera bland annat bank- och finansbranschen.

Konferensen har tidigare bland annat anordnats i Prag, Tallin, Moskva och Kiev. 

Teman för konferensen i Stockholm är hur man kan göra affärer med hjälp blockchain-teknik, regleringsfrågor samt utvecklingen av smarta kontrakt i en decentraliserad ekonomi. Blockchain exempelvis användas för att lagra så kallade smarta kontrakt som är spårbara i alla led.

Särskilt fokus ägnas åt blockchain-utvecklingen inom fintech-segmentet. Men det blir även föreläsningar och seminarium om blockchain-baserade projekt inom bank- och IT-världen.

Uppmärksammade blockchain-projekt

Sedan i maj 2015 tillåter Stockholmsbörsen handel med bitcoin med hjälp av Bitcoin Tracker One som godkänts av Finansinspektionen.

Det är det svenska bitcoin-företaget XBT Provider som tillhandahåller börsverktyget som gör det möjligt att handla i värdepapper som följer den digitala valutan. 

I juni lanserades dessutom ett projekt för blockchain-implementering inom energisektorn. Vattenfall har tillsammans med 20 europeiska energiföretag börjat att utveckla en blockchain-plattform för el-handel.

Internationella storbanker, däribland Nordea och SEB, samt IT-jättar har även bildat en blockchain-allians som syftar till att utveckla stadardiserad mjukvara kopplad till virtuella valutanätverket och bitcoin-utmanaren Ethereum.

Alliansen inkluderar banker som Santander, UBS, Credit Suisse och JP Morgon – samt IT-företag som Microsoft, Intel och Thomson.

Annons