Krönika

Volatiliteten bra bränsle för bankernas tradingavdelningar

Extrema kreditreserveringar visar att de amerikanska bankerna förbereder sig för en apokalyptisk utveckling i låneportföljerna. Det kommer återspeglas i de svenska bankrapporterna. Däremot är de marknadsrelaterade vinsterna rekordartade. Det skriver Realtids Claes Folkmar.

Claes Folkmar
Uppdaterad 2020-04-20
Publicerad 2020-04-20

Resultaten faller dramatiskt i den viktiga amerikanska banksektorn. Raset under första kvartalet är starkt kopplat till konsumentmarknaden där bankerna gör gigantiska kreditreserveringar för att hantera viruseffekterna hos hushållen och företagskunderna.

JP Morgan, en av USA:s största banker, reserverar drygt 70 miljarder kronor i första kvartalet för att möta en våg av konkurser och ett växande antal hushåll som inte klarar räntebetalningarna när arbetslösheten slår till. Bankens vinst föll med omkring 70 procent.

Wells Fargo uppvisar en snarlik utveckling där kreditreserveringar mosar och utraderar fjolårets fina resultatutveckling. Även bankjättarna Citigroup och Bank of Americas resultaträkningar plågas av gigantiska kreditreserveringar. Risken är betydande att reserveringarna blir ännu större kommande månader eftersom det första kvartalet bara innehöll en "coronamånad."

Illa för samtliga banker är också att de amerikanska räntorna fallit dramatiskt efter centralbankens sänkningar i mars, vilket slår hårt mot hjärtat inom banking; räntenettot. Även detta är ett hot mot bankernas motståndskraft mot pandemin som sveper över världen.

Kapitalförvaltningen inom bankerna kommer också få det mycket svårare; fallande marknadsvärden i kombination med betydande utflöden ur aktiefonderna slår igenom i kvartal två och resten av 2020.

Däremot har vinsterna från Wall Street växt explosionsartat i spåren av den marknadstsunami som sköljde in över kapitalmarknaderna runt den 1 mars. På tradingavdelningarna flödar kanske inte champagnen men däremot intäkterna och vinsterna när volatiliteten rusat och handelsvolymerna dragit iväg. De marknadsrelaterade, det vill säga investmentbankingverksamheterna, delarna av bankerna har haft ett par svåra år när volatiliteten rört sig mot noll. Ju lägre volatilitet desto svårare blir det för tradingverksamheten att tjäna pengar.

Anrika investmentbanken Goldman Sachs, som ironiskt nog fört en strategi för att minska sin exponering mot marknaderna de senaste åren via flera produktlanseringar riktade mot konsumentmarknaden, redovisade ett extremt starkt resultat i första kvartalet från de marknadskopplade delarna. De nya verksamheterna i Goldman åkte däremot på en rejäl resultatsmäll.

Att Wall Street-vinsterna stärktes radikalt bottnar i, förutom volatiltietrusningen och handelsvolymerna, att investmentbankerna ändrat skepnad totalt sedan finanskrisens härjningar 2008-2009. Till exempel har det egna positionstagandet (handel i egen bok) eliminerats eller minskat kraftigt jämfört med före och under finanskrisen. Det gör att resultatutvecklingen i investmentbanksdelarna blir betydligt mindre volatil eftersom den egna tradingverksamheten inte kan "gå bort sig."

Platsannonser