Krönika

Tveksam M&A-trend lär hålla i sig

Osäkerheten kring spridningen av viruset, stängda gränser och olika åtgärder för social distansering har kraftigt minskat de gränsöverskridande köpen. Realtids Torbjörn Isacson ser möjligheter för mindre och medelstora företag inom teknikbranschen.

Torbjörn Isacson
Publicerad 2020-04-09

Den nordiska M&A-marknaden i stort sett kollapsade i mars. Delar av verksamheten är nere på nivåer som gällde i samband med krisen kring 2009, eller till och med 2003.

När Realtid hade en temavecka om M&A-marknaden i slutet på februari så var det överlag ljusa tongångar. Bland annat räknade Realtids corporate finance-tunga panel med att M&A-affärerna skulle tuffa på under 2020, och liknande slutsatser drogs i en rad intervjuer. 

Men i mars började coronaviruset drabba Europa betydligt hårdare. På M&A-fronten blev det tvärstopp på de flesta håll, enligt färska siffror från Mergermarket.  Under det första kvartalet sjönk M&A-aktiviteten i Norden med 74 procent jämfört med samma period i fjol. Totalt genomfördes 201 affärer till ett värde på 2,7 miljarder euro, jämfört med 10,6 miljarder euro. Det är de lägsta siffrorna sedan det tredje kvartalet under finanskrisåret 2009. I mars började aktiviteten falla ned mot nollstrecket, och hamnade på totalt 188 miljoner euro.

I samband med Realtids temavecka talades om att de största hoten mot M&A-marknaden är en kraftigt inbromsad konjunktur som slår hårt mot konsumenterna, och en instabil börs. Själva coronaviruset spelade ännu så länge en mer tillbakadragen roll i slutsatserna. 

Sedan dess har som bekant många länder och företag stängt ned verksamheten totalt på ett sätt som världen tidigare inte skådat, och många svenska bolag har tappat 80-90 procent av försäljningen. Samtidigt har aktiemarknaden präglats av genuin osäkerhet med våldsamma kurssvängningar både uppåt och nedåt.

Det kommer ständigt nyheter om företag som vill dra sig ur affärer, senast EQT i Nya Zeeland enligt australiensiska Financial Reveiw. Stora företagsaffärer har överlag hamnat i vänteläge. 

Intresset för mindre och medelstora företag ska dock vara större, och enligt Mergermarket väntas den trenden fortsätta genom den här krisen.

Osäkerheten kring spridningen av viruset, stängda gränser och olika åtgärder för social distansering har kraftigt minskat de gränsöverskridande köpen. Inte minst föll det asiatiska intresset kraftigt, där de sammanlagt fyra affärer som gjordes i Norden under kvartalet hade ett värde på 181 miljoner euro. Asien drabbades som bekant först av coronaviruset, vilket också ledde till en snabbare effekt på affärerna därifrån. I slutet på februari såg det övriga internationella intresset fortsatt bra ut, enligt Realtids temavecka.

Därtill finns enligt Mergermarket farhågor om att nordiska högkvalitativa företag, som värderas till höga premier, hittar färre köpare i det här klimatet. Den trenden väntas också fortsätta när köparna håller i sina kassor. Även här märks en stor skillnad mot slutet på februari, där efterfrågan på kvalitetsbolag klassades som stor. 

Under den nuvarande krisen har det också talats mycket om att riskkapitalbolagen har mycket torrt krut, och ska ge sig ut på köpraider när bolagsvärderingar sjunker och storägare pressas finansiellt. Att döma av den senaste statistiken så har riskkapitalbolagen än så länge inväntat bättre köptillfällen, första kvartalet föll köpen till de lägsta siffrorna sedan det andra kvartalet 2009.

Å andra sidan ser det ännu värre ut när det gäller riskkapitalbolagens exits, som sjönk till endast 105 miljoner euro. Det är den lägsta siffran sedan det tredje kvartalet 2003. Det är till och med en halvering jämfört med det sämsta kvartalet under finanskrisen 2008-2009.

På den lite mer positiva sidan hamnar främst ett intresse för mindre och medelstora företag inom teknikbranschen. De nordiska länderna har under senare år åter utvecklats mot att vara ett tekniknav, vilket också syns i aktiviteten kring företagsaffärer. På europeisk nivå ökade de nordiska M&A-affärerna sin andel både räknat i antal och värde, till 23 procent respektive 14 procent.

Under det första kvartalet var nordiska företag visserligen också fortsatta aktiva med internationella företagsköp, inte minst i USA och Tyskland. Det är betydligt mer tveksamt hur det kommer att utveckla sig under resten av året, bland annat eftersom finansieringen blivit betydligt svårare.


 

Platsannonser