Analys

Tufft för de flesta hedgefonder

De flesta svenska hedgefonder har inte glatt sina investerare. Catella Nordic Long/Short backade 14 procent 2018. Och av Brummer & Partners elva hedgefonder klarade bara tre positivt resultat. Det visar Realtids genomgång.

Margaret von Platen
Uppdaterad 2019-01-30
Publicerad 2019-01-29

Catellas alternativa fonder har inte rosat marknaden. Två av tre backade. Resultatet för Catella Nordic Long/Short blev en nedgång på cirka 14 procent. En sådan fond köper vad den anser är billiga aktier och blankar dyra motsvarigheter. Financial Times rapporterade nyligen att Long/Short-fonder, som är den största sektorn inom hedgefonder, backade 6,8 procent förra året.

Brummer & Partners är en av Europas största hedgefondförvaltare. Av Brummer & Partners elva hedgefonder klarade endast tre ett positivt resultat förra året: Black-and-White, Bodenholm och Observatory. Black-and- White hade nästan 12 procents uppgång, Bodenholm cirka 7 procent och Observatory knappt 0,5 procent. 2017 års fondförmögenhet på 123 miljarder kronor i december minskade med cirka 5 procent till juni 2018.

Brummer-Multi-Stratety (BMS), Brummer & Partners största fond, som investerar i flera av fondjättens mest etablerade fonder, förvaltade cirka 41 miljarder kronor i december 2018. Inom de olika fonderna finns flera kategorier. BMS 2XL har en hävstång på två. Det betyder att den har dubbelt så hög risk på grund av att den lånar upp lika mycket som den placerar. Från BMS 2 XL:s resultat dras sedan kostnader för att låna upp dessa pengar.

BMS har för närvarande investeringar i nio underliggande Brummerfonder. Fonderna är väldigt olika. Lynx, Florin Court och AlphaCrest använder till exempel uteslutande algoritmer.

BMS resultat för 2018 hamnade på minus 2 procent. BMS mål är att inte vara korrelerad med marknaden över tid. Krisåret 2008 steg BMS med 7,7 procent när SixReturnIndex – det index på Stockholmsbörsen som inkluderar utdelning – backade med 39 procent och det globala hedgefondindex med 19 procent.

BMS ska tjäna pengar oavsett om marknaden går upp eller ned, men den är de facto beroende av sina underliggande fonder. Förra året drog bland annat den tidigare så framgångsrika long/short teknikorienterade aktiefonden Manticore ned resultatet genom att backa med 6 procent. Under de fem senaste åren har BMS gått upp 1,54 procent i genomsnitt med en standardavvikelse eller volatilitet om 4,4 procent sedan fondens start. Under samma period har BMS 2XL ökat med 1,33 procent med en volatilitet om drygt 9 procent sedan fondens start. SIX ReturnIndex har då gått upp i genomsnitt 8,1 procent per år – men med en betydligt högre volatilitet om 14 procent.

Lynx, som är en trendföljande fond, representerade cirka 9 procent av BMS placeringar i början på 2018. Samtliga Lynx fonder, offshore och övriga, hade en förmögenhet om cirka 45,5 miljarder kronor i december 2018, mot 50,1 miljarder kronor i januari 2017. Den andel som är svensk inom Lynx hade förra året en fondförmögenhet om 1,8 miljarder kronor i december, 800 miljoner kronor mindre än i januari 2017. Den hade ett negativt resultat om 2,65 procent under förra året. Under krisåret 2008 steg den däremot med 42 procent.

Förra året tappade räntehedgefonden Nektar (för inhemska investerare) hos Brummer & Partners mer än hälften av sitt kapital. Den minskade från drygt 25 miljarder kronor till knappt 12 miljarder kronor. Det största uttaget på 6 miljarder skedde i juni förra året. Fondens förmögenhet halverades på grund av investerarnas uttag. Fonden resultat blev –1 procent.

BMS investerar inte i de två Carve-klasserna. Carve 2:s förmögenhet minskade med 20 procent. Denna Carve-fond har en minsta insättning om 500 000 kronor. Den förvaltade knappt 3 miljarder kronor i december 2018 att jämföra med 3,77 miljarder kronor 2017. Fonden hade ett negativt resultat om 12 procent förra året.

Carve 1:s förmögenhet minskade med 30 procent förra året.  Denna Carve-fondklass har en minsta insättning om 5 miljoner. Fondklassen hade samma resultat som Carve 1, cirka  -12 procent. Den minskade från knappt 6,9 miljarder kronor i december 2017 till knappt 4,6 miljarder kronor i december 2018.

Gladiator är en av de få hedgefonder som gått mot strömmen både vad gäller avkastning och inflöde av investerare. Den är utom tävlan. Den gick klart bäst av samtliga nordiska hedgefonder förra året. Där har ägaren och grundaren Max Mitteregger stängt fonden med vetskap om att det är tuffare att göra ett bra resultat i en större fond.  Fonden hade ett inflöde om en halv miljard innan den stängde i november. Den är på cirka 5 miljarder kronor idag. Även solen har sina fläckar. Krisåret 2008 var fonden ner drygt 30 procent.

Även Rhenman Healthcare Equity Long/Short med en fondförmögenhet om 6,5 miljarder kronor hade ett nettoinflöde om en halv miljard kronor förra året. Fonden hade en nettoexponering i aktier om 143 procent i december 2018 och minskade med 3,5 procent. Rhenman Partner har ytterligare en fond: Rhenman Global Opportunities som förvaltar 100 miljoner kronor och investerar i flera olika sektorer. Den hade ett minusresultat på 22 procent 2018. Den tappade nästan 30 procent av sitt värde med ett nettoutflöde om 40 miljoner kronor. Frågan är om dessa två fonder kan benämnas hedgefonder med avseende på deras stora nettoexponering mot aktier.

Hos Avanzas kunder som har tillgång till 76 svenska och utländska hedgefonder var nettoflödet till hedgefonderna positivt under 2018 (se tabellen för de största utflödena, inflödena). Observera dock att i de flesta fonder kommer en mycket liten del av deras flöde från Avanza eller Nordnet. Tabellen nedan rör enbart statistik för nettoinsättningar och -uttag för Avanzas kunder.

Johanna Kull sparekonom på Avanza summerar hedgefondåret 2018:

– Många hedgefonder hade ett riktigt tufft år 2018 och lyckades inte alls med uppgiften att ge avkastning oavsett börsläge. Men det finns undantag och spridningen i avkastning är stor, vilket är fullt naturligt eftersom hedgefonder kan ha så olika inriktningar och placeringsstrategier.  Generellt bör man vara lite mer intresserad och påläst sparare om man är nyfiken på hedgefonder, annars är risken stor att det blir en svart låda man köper.

 

Mest köpta hedgefonderna hos Avanza 2018 fram till i dag:

Gladiator

Rhenman Healthcare Equity

Pacific Precious

Bodenholm One

PriorNilsson Idea

Atlant Opportunity

PriorNilsson Yield

Nordic Cross Stable Return

Adrigo Small & Midcap

Pacific Multi Asset

 

Mest sålda hedegfonderna hos Avanza 2018 till i dag:

Plain Capital ArdenX

Brummer Multi-Strategy 2XL

Elementa

Atlant Stability

Nektar

Excalibur

Merrant Alpha Select

Adrigo Hedge

Lynx Dynamic

Catella Hedgefond

 

 

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in