Finans Krönika

Swedbank lägger sig platt – men ingen är ansvarig

"Att banken i princip medgivit vad som läggs den till last, både från Finansinspektionens och nu börsens sida, är ett risktagande i det här sammanhanget. Att slå fast att fel begåtts är en viktig grundsten som en stämmande part nu får hjälp att bevisa," skriver Realtids Per Agerman.
Publicerad

Swedbank hamnar hos börsens disciplinnämnd två år efter det att penningtvättsskandalen briserade. Både åklagaren och stämningssugna aktieägare har stort intresse av utfallet. Det skriver Realtids Per Agerman.

För ett år sedan svalde Swedbank Finansinspektionens rekordbot på 4 miljarder utan att blinka. Nu väntar en ny sanktionsavgift, denna gång från börsens disciplinnämnd. Det handlar om en betydligt mindre summa, Swedbank reserverar 30 miljoner kronor, men det intressanta är att banken ännu en gång lägger sig platt och medger brister.

”Banken håller i stora drag med om Nasdaqs slutsatser och utgår från att disciplinnämnden kommer att utdöma ett vite”, skriver banken i dagens rapport.

Det handlar om brott mot börsregelverket gällande ”offentliggörande av information relaterad till bankens historiska brister kopplade till penningtvätt”. Enligt rapporten gäller bristerna perioden december 2016 till februari 2019, alltså nästan hela den tid som före detta vd Birgitte Bonnesen satt på sin post.

Annons

”För även om banken inte tänker gå efter de ansvariga för penningtvättshärvan så kan aktieägare fortfarande välja att göra det.”

Varför det tagit Nasdaq så lång tid att utreda saken är oklart. Penningtvättshärvan har varit känd mer än två år och redan för ett år sedan kom två granskningsrapporter som tydligt redogjorde för vad bankledningen känt till om problemet under årens lopp. Att börsens utredning först nu lämnats över till disciplinnämnden är anmärkningsvärt, inte minst då det handlar om ett storbolag.

För Swedbank är den långsamma hanteringen gynnsam. Banken kunde begrava frågan om skadeståndskrav mot tidigare ledning och styrelse på stämman i mars utan att börsens utredning störde debatten. Men dagens besked är ändå känsligt. Dels är det av intresse för Ekobrottsmyndigheten som befinner sig i slutskedet av förundersökningsarbetet mot Birgitte Bonnesen, en utredning som tar fasta just på frågan om marknaden missletts. Dels kan enskilda aktieägare använda informationen som slagträ i en eventuell skadeståndsprocess.

Annons

För även om banken inte tänker gå efter de ansvariga för penningtvättshärvan så kan aktieägare fortfarande välja att göra det. Att banken då i princip medgivit vad som läggs den till last, både från Finansinspektionens och nu börsens sida, är ett risktagande i det här sammanhanget. Att slå fast att fel begåtts är en viktig grundsten som en stämmande part nu får hjälp att bevisa.

Även om Swedbank hittills inte sett något av det som drabbat Danske Bank i form av stämningar så är det för tidigt att helt blåsa faran över. Att de nordiska bankerna har ögonen på sig är tydligt, i Danske-fallet är det framför allt utländska ägare som agerat, senast ut är amerikanska staten som gått till domstol i Danmark för att få kompensation för investeringsförluster.

Hittills har Swedbanks ordförande Göran Persson och vd Jens Henriksson lyckats med taktiken att inte bråka med arga myndigheter och börsen, samtidigt som man klarat av att hålla banken utanför domstol. Men det har också kostat. Bara under första kvartalet uppgick konsultkostnaderna, däribland advokatarvoden i USA, för att hantera de penningtvättsutredningar som fortfarande pågår, till 77 miljoner kronor.

Annons

Läggs dagens reservering om börsböter, som kan bli högre än 30 miljoner, till den summan så har kostnaderna passerat 100 miljoner bara hittills i år. Totalt handlar det om mångmiljardbelopp som Swedbanks ägare fått acceptera som förlorade som en konsekvens av bankens bristfälliga agerande under många år. Frågan om ansvaret ekar dock fortfarande obesvarad.

 

Annons