Om Kinnevik och vd Georgi Ganev lyckas med de planerade transaktionerna i mobil- och bredbandsoperatören Millicom kommer investmentbolaget få en, i varje fall inledningsvis, kraftig slagsida mot e-handel, skriver Realtids Claes Folkmar.
Om Kinnevik och vd Georgi Ganev lyckas med de planerade transaktionerna i mobil- och bredbandsoperatören Millicom kommer investmentbolaget få en, i varje fall inledningsvis, kraftig slagsida mot e-handel, skriver Realtids Claes Folkmar.
Finans

Snålare tider väntar Kinneviks aktieägare

Kinneviks försäljning av Millicom förändrar investmentbolaget i grunden. Realtids krönikör Claes Folkmar skissar på tänkbara vägar framåt.

Claes Folkmar
Publicerad 2019-06-05

Kinnevik har flera gånger tidigare försökt sälja sitt huvudägarskap i mobil- och bredbandsoperatören Millicom. Senast det begav sig var tidigare i år när friaren Liberty Latin America till slut drog sig ur en affär. Aktien har backat rejält efter att försäljningen gick i stöpet.

Styrelsens beslut att nu sälja omkring en tredjedel av aktierna i Millicom till framför allt amerikanska investerare, vilket förväntas frigöra omkring 5 miljarder kronor, och dela ut resterande aktier till bolagets aktieägare känns som en otålig och stressad lösning på avvecklingen av det 30-åriga aktieägandet.

Dels är risken stor för att Kinnevik och vd Georgi Ganev och  inte får ut “rätt” pris vid aktieförsäljningen till investerare, vilket beror på att det förmodligen blir en försäljning till rabatt eftersom aktieposten är så pass stor och dels för att det skapas ett betydande “överhäng” av aktier eftersom aktiemarknaden inte vet hur nuvarande Kinnevikägare kommer att agera när aktierna delas ut. Bland dessa finns huvudägaren Cristina Stenbeck, som klev av styrelsen tidigare i år. Risken är betydande för ett långsiktigt säljtryck i aktien efter utdelningen. Den kommer att ske senare under 2019, och motsvarar idag omkring 47 kronor per aktie.

Möjligen är det så att Kinnevik har identifierat flera tydliga investeringsobjekt och behöver resurser för att genomför dem i närtid. Det vet vi inget om, och dessutom finns det börsnoteringsplaner för portföljbolaget Global fashion group, GFG, som kan frigöra finansiella resurser för andra investeringar om Kinnevik väljer att minska sitt innehav. Kinnevik kontrollerar 35 procent av e-handelsbolaget GFG, med ett uppskattat värde på runt 4 miljarder.  

Kinnevik har tidigare drivit på strukturförändringar av Millicom. För omkring 10 år sedan sålde Millicom av sina verksamheter i Laos, Kambodja och Sri Lanka till olika köpare. Ett styckningsalternativ för att försöka maximera värdet på hela koncernen verkar inte ha funnits på bordet under de senaste åren för Kinneviksledningen när det visat sig svårt att hitta en köpare till hela Millicom. I stället har avknoppningsprocessen för de geografiska marknader som inte passat in i bolaget fortsatt. I år genom försäljningen av mobilaffären i Tchad i Afrika och 2017 gick de afrikanska verksamheterna i Ghana och Senegal under klubban. Kvar finns nästan bara fokusmarknaderna i Latinamerika, och att fortsätta denna avknoppningsstrategi även här är ingen framkomlig väg tycks Kinneviksledningen resonera.

Om Kinnevik lyckas med de planerade transaktionerna i mobil- och bredbandsoperatören Millicom kommer investmentbolaget få en, i varje fall inledningsvis, kraftig slagsida mot e-handel där framför allt modebolaget Zalando kommer utgöra en mycket stor del av Kinneviks substansvärde. Ägarna i Kinnevik kan ställa in sig på en betydligt högre affärsaktivitet efter att Millicom försvunnit ur portföljen.

Ledningen i Kinnevik har ju historiskt visat sig skickliga på att hitta “nya” tillväxtområden, vilket gör att att den onoterade portföljen kommer att växa till sig under kommande år. Ett område som Kinneviksledningen förmodligen tittar på är ytterligare investeringar inom fintech. Sedan tidigare finns bland annat Betterment, en leverantör av finansiell rådgivning, och Bayport som erbjuder finansiella lösningar till individer på tillväxtmarknader i Afrika och Latinamerika.

En effekt av Millicomaffären blir också att de som köpt Kinnevik för utdelningen får ställa in sig på snålare tider framöver, vilket även Kinneviksledningen flaggar för. Millicom har genererat fina kassaflöden och stora utdelningar till Kinnevik som slussat dem vidare till sina aktieägare. Kvar i investmentbolaget som “utdelningsgenerator” finns i nuläget i princip enbart Tele2. Det betyder sannolikt att Tele2s plats i Kinneviks portfölj är betydligt starkare i nuläget än innan Millicombeslutet. Det skulle inte förvåna om Tele2 gör sin utdelningspolitik aggressivare inom kort.

Platsannonser