FinansKrönika

Slopa bankskatten – stäng dörren till skatteparadiset

Att låta en skatt på bankerna betala för stridsvagnar och annan försvarsmateriel är en riktigt dålig idé, tycker Realtids krönikör Claes Folkmar. Foto: Montage/Försvarsmakten.Att låta en skatt på bankerna betala för stridsvagnar och annan försvarsmateriel är en riktigt dålig idé, tycker Realtids krönikör Claes Folkmar. Foto: Montage/Försvarsmakten.
Att låta en skatt på bankerna betala för stridsvagnar och annan försvarsmateriel är en riktigt dålig idé, tycker Realtids krönikör Claes Folkmar. Foto: Montage/Försvarsmakten.
Publicerad

Att finansiera en satsning på försvaret genom en bankskatt är både feltänkt och populistiskt. Realtids krönikör Claes Folkmar tycker det vore smartare att stänga dörren till skatteparadiset.  

Förslaget om en ny beskattning riktad mot bankerna visar att regeringspartierna verkar sakna förmåga eller vilja att göra något åt de öar i samhället som utgör skatteparadis. Rätt åtgärder där kan lösa många finansieringsproblem.  

Regeringsförslaget om särskild beskattning av bankerna för att finansiera försvarsuppgörelsen väcker ont blod i många kretsar. Hela idén framstår som märklig och populistisk. Varför skall just banker finansiera försvaret? Har bankerna ett extra starkt försvarsbehov? 

Visserligen har banksektorn en särställning i näringslivet genom bland annat den statliga insättningsgarantin och att finansiella tjänster är momsbefriade. Staten, eller snarare skattebetalarna, har också räddat banksystemet i samband med finanskrisen 2008-2009. Det är två förklaringsvariabler som gör att regeringspartierna tycker att bankerna är lovligt byte som finansieringskälla.  

Annons

Företrädare för regeringen sprider gärna också bilden av överlönsamhet i storbanker för att motivera kleptokratiska ingrepp. Så är inte fallet; lönsamheten är betydligt lägre än för flertalet storbolag. I vissa fall är avkastningen på eget kapital till och med usel; framför allt i nyligen utflyttade Nordea. Bankerna har åkt på rejält med stryk på Stockholmsbörsen och internationellt i år då investerarna ser en mängd hot mot verksamheten.

Värderingen är idag rejält pressad vilket indikerar att lönsamheten är på väg ner ytterligare. Trycket på bankverksamheten är starkt, i synnerhet i ljuset av den extremt svårhanterade ränteutvecklingen, och förmodligen står svenska och internationella banker för ytterligare neddragningar som kommer att träffa personalen. 

Utöver att förslaget är allmänt stolligt och populistiskt så är alltså tidpunkten för förslaget sällsynt illa valt och lär driva upp tempot i bankledningarnas kostnadsbesparingsprogram, även om en del av den planerade skatten säkert kommer vältras över på vanliga bankkunder i form av högre avgifter.  En vettigare och mer naturlig väg framåt för att klara av att finansiera stigande statsutgifter till trängande behov inom, till exempel, försvarsmakten vore en djupanalys och åtgärdsplan för hur finansdepartementet och regeringen kan hejda det pågående “skatteläckaget” från de skatteparadisregler som finns i Sverige. 

Annons

Det handlar bland annat om den så kallade värdepappersregeln i inkomstskattelagen som öppnar upp för omvandling av tjänsteinkomster till kapitalinkomster i framför allt den onoterade bolagsmiljön. Regeln är i princip omöjlig att använda för att värdera värdepapper i samband med, till exempel, att ledande befattningshavare och anställda erbjuds värdepappersrelaterade incitamentsprogram. Betydande belopp omvandlas tack vare finansdepartementets oförmåga eller oförstånd att inse och rätta till detta skattemässiga systemfel. 

Annons