Krönika

"Sidbyten" bromsar FI

Det enda sättet att komma tillrätta med problemen hos Finansinspektionen är att regeringen inser att motparten besitter helt andra finansiella muskler. Det skriver Realtids Claes Folkmar.

Claes Folkmar
Publicerad 2019-12-13

"If you pay peanuts you get a monkey” så lyder ett amerikanskt uttryck myntat av finansmannen James Goldsmith och syftar på att du inte kommer att få högpresterande och lojala medarbetare om arbetsgivaren betalar för lite. 

Nu är inte de anställda på Finansinspektionen dåligt betalda i jämförelse med andra statstjänstemän och myndighetsanställda. Snarare tvärtom. Däremot ger "sidbyten” till den privata finansiella sektorn där löneläget tillhör det högsta i samhället betydligt mer i plånboken för personalen på Finansinspektionen, FI. 

Den mycket höga personalomsättningen hos FI, en av Sveriges viktigaste myndigheter och ansvarig för den finansiella stabiliteten i kungariket, är ett bevis på att den gällande lönestrukturen inte klarar trycket från rekryteringshungriga banker, finansbolag och mäklarfirmor. I synnerhet gäller det i spåren av den regelstorm som sköljt in över Sverige i ett försök från EU att tygla och förhindra en ny finanskris, där en nyanställd på FI snabbt blir värdefull som rekryteringsobjekt.  

Det krävs inte särskilt mycket tankemöda för att förstå att högre fasta löner och löften om tillgång till lukrativa bonussystem utgör en oemotståndlig lockelse för många av de anställda på FI. Det betyder också, åtminstone för de mindre nogräknade, att det inte ligger i personalens intresse att skapa dåliga relationer till potentiella arbetsgivare. 

Det gör också den för samhället mycket värdefulla kompetens som byggs upp i humankapitalet på FI ständigt åderlåts, vilket försvårar arbetet med regelefterlevnaden hos systemkritiska banker och andra finansiella företag. Det är ingen slump att Finansinspektionen varit mycket senfärdiga i granskningen i av problemen med penningtvätt i de svenska storbankerna.  

Det klander som nu riktas mot myndigheten från media och utomstående är därför missriktad. Problemet är snarare att regeringen och riksdagen snålar med de ekonomiska resurserna, i varje fall om regeringen menar allvar med att arbetet kring den finansiella stabiliteten, penningtvätt och andra ljusskygga verksamheter i finanssektorn är viktigt och prioriterat.

Realtid känner till att flera "återvändare” från andra finansiella centrum, till exempel London och New York, sökt sig till FI, men blivit nobbade av myndigheten för att deras ersättningsanspråk inte är anpassade till statliga tjänster. Den typen av mycket erfarna medarbetare skulle fungera som "untouchables” i arbetet mot missförhållanden i den finansiella sektorn. Det är för finansdepartementet att öppna plånboken enligt den amerikanska finansdevisen "when in trouble dubble”.

Platsannonser