Illustration: Pixabay
Krönika

Än så länge talar vi om ett spikrakt V på finansmarknaderna

Realtids Torbjörn Isacson noterar att det på alla möjliga håll i dagsläget ser klart bättre ut än det gjorde i marsmörkret. 

Torbjörn Isacson
Publicerad 2020-07-16

Från nattsvart mörker i mars till ljusaste sommardagar. Än så länge talar vi om ett spikrakt V på finansmarknaderna.

Bankernas kreditförluster är klart lägre än förväntat, fastighetsmarknaden har inte påverkats så mycket, M&A-marknaden har kommit igång med budstrid i mångmiljardklassen, och det haglar omvända vinstvarningar. Hela den coronarelaterade börsnedgången är utraderad. Samtidigt har centralbanker pumpat in pengar och gränser öppnats.

På fredagsmorgonen är det veckofinal för den stora nordiska bankveckan där ett tvåsiffrigt antal nordiska banker visar sina siffror. Först ut i arla morgonstund är Nordea klockan 6.30, följt av Swedbank klockan 7 och Danske Bank klockan 8.

Veckan inleddes med kursrusningar i både DNB och Jyske Bank.  Den danska banken visade solida nyckeltal för det andra kvartalet och höjde förväntningarna. Jyske Banks prognos från i maj om en femtioprocentig ökning av antalet konkurser har bara en dryg månad senare skruvats ned rejält.

DNB har å sin sida en mer positiv syn på norsk ekonomi än för några månader sedan, och bankens resultat för det andra kvartalet blev betydligt bättre än väntat.

De båda svenska storbankerna SEB och Handelsbanken visar anmärkningsvärt stor skillnad på förväntade kreditförluster, där Handelsbanken ligger synnerligen lågt i sina prognoser. Det är tydligt att banken har stor tilltro till sina kunders förmåga att rida genom coronapandemin.

Samtidigt visar de båda Erik Selin-kopplade nischbankerna Collector och TF Bank att det på sina håll är långt ifrån helt problemfritt på kreditförlustfronten.

Ute i Norden har vidare bland annat Vestjysk Bank lyft sina prognoser i veckan. Och i USA har många storbanker kommit med starka siffror.

Inför fredagens bankrapporter handlar det fortsatt mycket om storleken på kreditförlusterna, eller snarare förväntningar om kreditförluster. För några månader sedan talades allmänt om en världskris av sällan skådade mått, och jämförelser gjordes med depressionen på 1930-talet. Rutinerade industri- och finansmän som Carl Bennet och Dan Olofsson efterlyste i intervjuer med Realtid stora grepp på statlig nivå för att undvika en finansiell kollaps.

Även om långt ifrån allt som efterlystes i form av statliga ingrepp har genomförts så har det framför allt sprutats in enorma mängder likviditet i systemet. Det har räddat allt ifrån obligationsmarknaden till aktiemarknaden.

Det befarade raset på bostadsmarknaden har också uteblivit. Det märks både för bolag som äger bostäder, som K-Fast, och ägare till bostadsrätter. Sedan kan man fråga sig vilka signaler som skickas ut av den svaga utvecklingen för en del bostadsutvecklare, inte bara för det djupt krisdrabbade Oscar Properties.

På Stockholmsbörsen var fastighetsbolagen först ut att släppa sina delårsrapporter, vilket brukar hänga samman med de i år kraftigt krympta kapitalmarknadsdagarna i Båstad. Även här är minerna betydligt mer positiva än för några månader sedan.

För de allra flesta bolagen håller både intäkter och resultat sig tämligen stabila. De befarade stora eftergifterna på hyrorna syns det inte så mycket av.

De stora orealiserade värdeförändringarna är föga förvånande borta. Kontorsjätten Fabege gjorde visserligen en stor nedskrivning, som delvis matchades av en uppskrivning. Men på det stora hela taget är det ingen större dramatik.

För tillfället verkar få fastighets-vd:ar särskilt bekymrade. Men strukturomvandlingarna kommer, även om ingen i dagsläget vet hur omfattande de kommer att bli. Logistik-bolaget Catena talar om att bolaget befinner sin i en ”sweet-spot” där efterfrågan på e-handel tar fart, vilket verkar högst rimligt. Samhällsfastigheter och bostäder är andra kort som anses mer säkra.

På kontorssidan talar Fabeges vd Stefan Dahlbo mycket om vikten av flexibilitet. Atrium Ljungbergs vd Annica Ånäs hoppas att mycket ska förbli som vanligt efter covid-19. Det rymmer sannolikt en stor del förhoppningar. Samtidigt som bolaget har en fördel i att kunna utveckla sina projekt på olika sätt beroende på hur efterfrågan utvecklas.

I ett av de hårdast drabbade bolagen, hotellfastighetsbolaget Pandox, ger vd Anders Nissen en tämligen detaljerad beskrivning för hur bolaget tror att marknaden kommer att utvecklas under de olika skeden som anses uppkomma genom coronapandemin. Sammantaget ser det ljusare ut än för några månader sedan.

Den konkurrerande hotellkungen Petter Stordalen, som hade det oerhört svettigt i början av krisen, har också fått stöttning av sin huvudbank DnB. Därmed inte sagt att hans imperium kommer att vara sig likt när krisen lagt sig, ultimatumet till de anställda i det tämligen nyköpta flygcharterbolaget Sunclass visar det fortsatta allvaret i situationen.

Men att det går mycket bättre än befarat på flera håll syns också tydligt i den rekordartade floden av så kallade omvända vinstvarningar från börsbolag i vitt skilda verksamheter. På alla möjliga håll ser det i dagsläget klart bättre ut än det gjorde i marsmörkret.

Den ett tag närmast bottenfrusna M&A-marknaden har också fått nytt liv. Alfa Laval och Christer Gardell är i centrum för en nordisk budstrid som lär rulla på ett tag framöver. Det blixtsnabba skånska budet på den finländska avknoppningen Neles, och talet om motbud, är ett bevis på att storaffärerna börjar komma igång.

Sedan är frågan om det är rimligt att de flesta spår av coronakrisen verkar bortsopade på aktiemarknaden, när index på Stockholmsbörsen nu är uppe på samma nivåer som vid årsskiftet.

Det väntar tuffa strukturförändringar för många svenska företag, och det krävs politisk beslutsamhet.

Lyfter man blicken en aning till nordisk nivå så finns det mycket att reparera efter coronavirusets härjningar som skickat tillbaka det nordiska samarbetet decennier i utveckling. På europeisk nivå handlar det också om att sy igen splittringar mellan länderna, där bland annat frågan om lån eller bidrag framöver är en stor stötesten mellan flera av länderna. Det är också högst osäkert vad som händer när centralbanker och regeringar slutar pumpa in stödpengar i systemen.

Stämningen mellan Kina och allt ifrån Hongkong till USA och Storbritannien är också minst sagt en osäkerhetsfaktor.

Att det är ett bräckligt läge där återhämtningen på flera håll kommer att ta lång tid har bara de senaste dagarna konstaterats i vd-orden i skilda verksamheter som exempelvis SEB, Sandvik och Pandox. Samma sak lär konstateras i fler av de storbolag som i dagarna släpper sina siffror.

Så precis som coronapandemin kommer att fortsätta få kraftiga utbrott på olika håll så är faran långt ifrån över på kapitalmarknaderna, även om det senaste tiden sett betydligt bättre ut än befarat.

 

Platsannonser