Krönika

Så förändrar indexfonderna näringslivet i USA

De tre amerikanska indexfondsgiganternas tillväxt har radikalt förändrat ägarförhållandena i USA. Inom ett par år kommer de “the big three” dominera i princip alla amerikanska börsbolag.

Uppdaterad 2019-06-24
Publicerad 2019-06-24

Fondförvaltningsbjässarna Vanguard, Blackrock och State Street har haft en makalös volymutveckling under lång tid; sedan 1995 har marknadsandelarna för aktieindexfonder och aktieindex-ETF:er växt från 4 procent till 35 procent. De tre bjässarna svarar för betydande delar av tillväxten.

De som fått stryka på foten är framför allt aktiva aktieförvaltare som inte lyckats bevisa att deras betydligt dyrare produkter leder till högre avkastning, i synnerhet efter avgifter. Till indexfondernas segertåg bidrar även ett minskat direktägande av aktier bland de amerikanska hushållen och institutioner.

Att “the big three” lyckats suga upp omkring 80 procent av flödena till den indexrelaterade aktiefondsindustrin beror framför allt på att de deltog tidigt i produktutvecklingen och stordriftsfördelar; aktiefonder har betydande skalfördelar där kostnaderna inte ökar nämnvärt när fondförmögenheterna växer. De har också, trots sin storlek, visat sig skickliga på att snabbt ta till sig nya trender och produkter.

De tre stora indexfondförvaltarna har via lägre avgifter pressat ut flera mindre indexaktörer från marknaden. De tre stora har därmed fått en avsevärd makt över amerikanska börsbolag. Trions inflytande har ökat från omkring 5 procent i genomsnitt för S&P 500 bolagen för tio år sedan till närmare 20 procent idag.

Eftersom många ägare avstår från att rösta i samband med bolagsstämmorna är ägarinflytandet ännu större, eller omkring 25 procent. Då ska man komma ihåg att indexfonderna till sin konstruktion är passiva och har inte några ägarambitioner, till exempel att de vill förändra företagens struktur eller driva på ledningsförändringar. Syftet med indexfonderna är enbart att kopiera en underliggande marknad och fonderna tar därför inga bolagsspecifika positioner i marknaden.

En färsk forskningsrapport om indexindustrins snabba tillväxt från Harvarduniversitetet pekar mot att ägarinflytandet för “the big three” kommer att expandera till 35 procent under 2020-talet och därmed kommer trion i praktiken dominera alla amerikanska börsbolag som inte har en kontrollerande huvudägare eller ägarfamilj. Det ”ansiktslösa kapitalet” har segrat, skulle man kunna säga. Viktigt att komma ihåg är att “the big three” har flera mindre konkurrenter som även de växer i inflytande.

Med växande makt och inflytande kommer krav på ansvar, men eftersom indexfondsindustrin egentligen inte vill åstadkomma förändringar med sin förvaltning uppstår en konflikt med det ökade inflytandet. Indexfonderna är ju bara ute efter att härma marknaden. Hur skall de förhålla sig i viktiga corporate governance frågor, till exempel problematiska och svåra frågeställningar i de många olika bolag de äger?

Ägarna har traditionellt haft en stor påverkan på utvecklingen av det amerikanska näringslivet och enskilda bolag. Den snabba utvecklingen för indexfonder och deras växande inflytande har förskjutit maktbalansen till att företagsledningarna fått ännu mer makt över bolagen. Detta syns bland annat i de två senaste decenniernas extremt snabba löneutveckling för ledande befattningshavare i USA. Denna trend mot mer “slapphänt” corporate governance kommer att förstärkas radikalt hävdar kritiker till indexfondsindustrins snabba tillväxt.

Det stora inflytandet och de växande indexfondportföljerna har också kritiserats för att utvecklingen snedvrider prisbildningen i marknaden. Indexfonderna investerar urskillningslöst i alla de bolag som ingår i det underliggande indexet. Fondernas aktivitet riskerar därför att förstärka eller upprätthålla en felaktig prissättning, i synnerhet som motkrafterna (aktiva fonder och hedgefonder) relativt sett blir svagare. Det finns också kritiker som oroar sig för indexfondernas eventuella negativa effekter på marknaden vid en större nedgång i aktiepriserna.  

Platsannonser