M&A

Räkna med fler uppköp inom aktiv kapitalförvaltning

Att den amerikanska fondförvaltaren Franklin Templetons lägger bud på konkurrenten Legg Mason är ytterligare ett tydligt tecken på den djupa problematiken inom aktiv tillgångsförvaltning. 

Claes Folkmar
Uppdaterad 2020-10-30
Publicerad 2020-02-19

Den starka och långvariga sekulära markrotrenden sedan millennieskiftet med enorma inflöden i passiva, och billiga, indexinstrument via utflöden från dyrare aktiva förvaltningsmandat plågar lönsamheten i den aktiva delen av förvaltningsindustrin. De nya flöden som jagar avkastning går i allt större grad till indexförvaltare. 

Bakgrunden är förstås att aktiva kapitalförvaltare fått allt svårare att leverera överavkastning till kunderna som motiverar de betydligt dyrare produkterna. Färska amerikanska marknadsstudier visar att bara 10-15 procent av den aktiva industrin klarar att skapa överavkastning oavsett förvaltningsmandat. 

Aktiekurserna i de aktiva tillgångsförvaltarna som är marknadsnoterade har utvecklats mycket svagt, som exempelvis Franklin där kursen halverats på tre år. Indexförvaltarna, till exempel Blackrock har i stället klättrat lika mycket på börsen. 

Vägen framåt blir därför uppköp och sammanslagningar i den aktiva kapitalförvaltningsindustrin. Kapitalförvaltning är en mycket skalbar affärsverksamhet där kostnaderna i princip är konstanta när volymerna växer. Det finns alltså betydande synergieffekter via förvärv. 

Legg Mason, som är en mindre aktör än Franklin, har ägnat det senaste året åt kostnadsbesparingar pådrivna av aktivistinvesteraren Trian Fund management för att komma till rätta med försvagad lönsamhet. Legg Mason-ledningen har även tagit nya investeringar i AI (artificiell intelligens)  och robotteknologi för att utveckla verksamheten. 

Lyckas Franklin Templeton lägga vantarna på Legg Mason, det är ju inte säkert att budet går igenom trots en betydande premie, blir den sammanslagna koncernen en av de största aktörerna inom aktiv förvaltning, med ett marknadsvärde i nivå med svenska Swedbanks 180 miljarder kronor. Det blir ändå en liten kapitalförvaltningsspelare jämfört indexförvaltarjätten Blackrock som aktiemarknaden värderar till nästan fem gånger så mycket. 

Sannolikt kommer affären driva fram fler sammanslagningar och uppköp i den aktiva kapitalförvaltningsindustrin. Så lär även ske i Sverige. Marknaden domineras av storbankerna, men även här finns ett påtagligt omvandlingstryck från samma drivkrafter som globalt, det vill säga att indexprodukternas tar en allt större del av förvaltningsvolymerna. 

Sedan finanskrisen 2008 har en regelstorm från EU, som syftar till att undvika en ny finanskris, riktats mot finansindustrin och förvaltningsindustrin vilket drivit upp kostnaderna för aktörerna. De regulatoriska kostnaderna för finansindustrin har stigit brant och försämrat villkoren för mindre aktörer. 

Platsannonser