Börs

Perfekt marknad för högfrekvenshandel – läge för nya fonder

Den volatila aktiemarknaden gör att högfrekvenshandlarna gör rekordvinster.

Realtids Claes Folkmar råder finansbranschen att starta nya fonder för högfrekvenshandel.

Claes Folkmar
Uppdaterad 2020-03-31
Publicerad 2020-03-31

Extrema rörelser i aktiemarknaden, det som kallas volatilitet, är svårt att hantera för de flesta investerare i synnerhet om volatiliteten bottnar i något så svåranalyserat som en virusepidemi. Alla “long-only” strategier som pensionsförvaltare, vanliga aktiefonder och liknande förvaltare använder har haft en värdemässigt katastrofal utveckling i mars. 

Hedgefonderna, som är ett svårfångat begrepp med en uppsjö av olika strategier som ibland ligger långt ifrån den ursprungliga tanken om marknadsneutralitet (en strategi där hedgefondsförvaltaren inte tar någon marknadsrisk), har klarat sig betydligt bättre på aggregerad nivå efter flera år med svag avkastning. Något annat skulle vara mycket märkligt då deras exponering mot aktier normalt ser annorlunda ut än “long-only”

En stor vinnare i den mycket blodiga marsslakten på de globala aktiemarknaderna tycks snarare vara HFT-handlarna (högfrekvenshandel). Deras algoritmstyrda aktiemarknadsverksamhet har i denna volatilitetshungriga marknad förvandlats till ett ymnighetshorn efter flera år av minskad lönsamhet i spåren av mycket låg marknadsvolatilitet. HTF-industrin har från tid till annan varit starkt ifrågasatt av flera olika grupperingar på finansmarknaden, bland annat politiker och de regulatoriska myndigheterna. 

Virusepdemin och dess successiva spridning har skapat en nästan fulländad marknadssituation för många i HFT-industrin. Dels är volatilitet eftersträvansvärt för deras algoritmer och dels har den totala osäkerheten förstärkt en redan mycket gynnsam handelssituation eftersom “spreadarna” (skillnaden mellan köp- respektive säljkurs) vidgats rejält under den extremt turbulenta nedgångsfasen i mars. 

I mars har den genomsnittliga “spreaden” i USA klättrat från runt 3 baspunkter i januari till drygt 20 punkter i mars. En extrem utveckling alltså. Det skapar ytterligare avkastningspotential för HFT-industrin eftersom högfrekvenshandeln mycket handlar om att “skära emellan” genom blixtsnabb exekvering.

Denna del av finansmarknaden har som sagt kritiserats i flera omgångar; bland annat har demokratiska politiker i USA hotat med farthinder i marknaden för att hindra högfrekvenshandelns framfart. Vilket skulle vara ett dödligt hot mot industrin. Försvaret har framför allt byggt på att  man tillför hög likviditet till marknaden och minskar spreadarna. Så kan det vara i marknadsförhållanden som är mer normala. I nuläget verkar det snarare vara tvärtom vilket, som sagt, skapar betydande vinster. 

Ett bra exempel på framgångarna är Virtu financial, en av världens största högfrekvenshandlare, som i förra veckan rapporterade att tradingvinsterna förväntades mer än fördubblats till drygt 5 miljarder kronor i första kvartalet jämfört med 2019. Virtu är börsnoterat, en av få i industrin som valt den vägen, och aktien har stigit kraftigt i en brutal nedgångsfas. Se där en affärsidé för någon svensk förvaltare; skapa en högfrekvenshandelfond! 

Platsannonser

Logga in