Gunnar Örn
Realtids krönikor Gunnar Örn. Foto: Gunnar Örn
Krönika

Pandemiska prognoser för 2021

En av de få positiva saker jag kommer på att skriva om detta konstiga Coronaårår 2020 är att det nu lider mot sitt slut, skriver Realtids Gunnar Örn.

Gunnar Örn
Uppdaterad 2020-12-30
Publicerad 2020-12-30

Från januari och framåt har både den svenska och den globala ekonomin präglats helt av coronapandemin och dess negativa effekter i form av nedstängningar, karantänsbestämmelser, kollapsad turism, avbräck i världshandeln, panikstoppad produktion och akuta statliga stimulansåtgärder för att rädda vad som räddas kan av näringsliv och sysselsättning. De som i början av året avfärdade coronapandemin som en vanlig säsongsinfluensa insåg snart att de tagit gruvligt miste. Även om covid-19 inte är lika smittsamt eller dödligt som det virus som orsakade spanska sjukan för 100 år sedan, så har det visat sig vara betydligt aggressivare och lömskare än både svininfluensan, fågelinfluensan och de övriga influensavirus som hemsökt världen tidigare under 2000-talet.

Den stora frågan inför årsskiftet är givetvis om även 2021 kommer att bli ett pandemiskt år för den globala ekonomin, eller om nya vacciner äntligen kommer att hejda och besegra smittan. Realtid har gått igenom de konjunkturprognoser som gjorts för 2021 för att se vad de professionella prognosmakarna tror om året som kommer.

Statliga Konjunkturinstitutet sammanfattar det aktuella läget ganska träffsäkert i sin senaste prognos från i december: ”Efter den kraftiga inbromsningen till följd av covid-19-pandemin det andra kvartalet återhämtade sig den svenska ekonomin mer än väntat det tredje kvartalet när smittspridningen bedarrade. Den andra vågen av smittspridning som nu sköljer över bland annat Sverige och övriga Europa innebär dock att återhämtningen bryts det fjärde kvartalet. De positiva signalerna om att vaccination av befolkningen kan inledas redan i början av nästa år innebär att återhämtningen tar fart igen det andra kvartalet.” 

En sak är så gott som alla svenska och utländska bedömare överens om; nämligen att 2021 kommer att bli bättre än 2020. I år spår prognosmakarna att värdet av Sveriges totala produktion av varor och tjänster (Bruttonationalprodukten, BNP) krymper med i genomsnitt 4 procent. Under nästa år däremot väntas den svenska ekonomin växa med 3,2 procent enligt genomsnittsprognosen.

Flera bedömare, som till exempel EU-kommissionen och Svenskt Näringsliv, spår att svensk ekonomi växer ungefär lika kraftigt under 2021 som den krympte under 2020.

För den högsta BNP-prognosen för 2021 svarar Internationella Valutafonden, IMF, som tror att Sveriges ekonomi växer med hela 6,5 procent under det kommande året.

Optimisten med stort O bland svenska konjunkturbedömare är annars Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman, som spår en BNP-tillväxt på 4,1 procent för Sverige under nästa år. ”Även om osäkerheten kring smittspridningen fortsatt tynger svensk ekonomi är återhämtningen nu i full gång”, skriver Handelsbanksekonomerna i sin färskaste konjunkturrapport.

Christina Nyman, och hennes kolleger tror på att arbetslösheten i Sverige toppade under hösten och att vi får en tydlig återhämtning på arbetsmarknaden under nästa och nästnästa år. ”Sammantaget bedömer vi att arbetslösheten stiger något under hösten, för att därefter gradvis sjunka till drygt 7,5 procent i slutet av 2022”, skriver de i sin rapport.

I andra ändan av spektrat återfinns Jonas Arnberg, chefsekonom på Handelns utredningsinstitut (HUI), som inte tror att svensk ekonomi orkar upp i en högre tillväxttakt än 1,8 procent under helåret 2021. HUI varnar för övertro på nya vacciner: ”Alla ansträngningar mobiliseras just nu för bekämpandet av covid-19 men vacciner löser inte alla underliggande problem” heter det i HUI:s konjunkturrapport, och vidare;
”Coronapandemin bröt ut under en tid när den privata sektorn i Sverige var mycket högt belånad, vilket gör utfasningen av exempelvis amorteringsfrihet och korttidspermitteringar riskfylld. En historiskt sett låg tillväxt kan därmed ligga i korten under lång tid efter pandemin.”

HUI varnar till och med för att december 2020 kan bli den första gången i modern tid som julhandeln i Sverige inte slår något nytt rekord i omsättningskronor räknat. ”Mörkret har sänkt sig”, skriver HUI-ekonomerna i sin prognos men de påpekar också att allt inte är nattsvart ; ”positiva vaccinnyheter borgar trots allt för en ljusning en bit in på 2021.

I skrivande stund är det senaste budet att alla svenskar över 18 år ska kunna vaccineras under första halvåret 2021, vilket inger hopp för andra halvåret och framåt.

Så nu, under årets mörkaste veckor, kan vi förhoppningsvis blicka fram emot ljusare tider såväl för världens som för Sveriges ekonomi.

Tillväxtprognoser för 2021    

Sveriges BNP prognosticerad volymförändring i procent 
Konjunkturbedömare    2021
Internationella valutafonden (IMF)6,5
Handelsbanken4,2
Danske Bank4,0
Finansdepartementet4,0
Riksgälden3,8
Byggföretagen3,7
Unionen3,7
Teknikföretagen3,4
EU-kommissionen3,3
OECD3,3
HSBC3,2
Konjunkturinstitutet3,2
Ekonomistyrningsverket3,1
Svenskt Näringsliv3,1
Arbetsförmedlingen3,0
Citigroup2,8
SEB2,7
Riksbanken2,6
Sveriges Kommuner och Regioner2,6
Swedbank2,5
LO2,4
Moody's1,9
Handelns utredningsinstitut, HUI1,8
Genomsnittsprognos3,3
Källor: Nyhetsbyrån Direkt,Consensus Forecasts och egna beräkningar 

Platsannonser