Foto: Pixabay
Krönika

Övertolka inte osäker amerikansk arbetslöshetsstatistik

Börserna i både USA och Sverige steg kraftigt på nyheten om minskad amerikansk arbetslöshet. Realtids krönikör Claes Folkmar varnar för att övertolka ett osäkert statistiskt underlag.

Claes Folkmar
Publicerad 2020-06-09

Många har tolkat den amerikanska jobbrapporten för maj som en vändpunkt och att återhämtningen blir V-formad; ekonomin vänder tvärt upp när de nationella nedstängningarna lyfts bort. Aktiemarknaderna steg kraftfullt när arbetsmarknadsrapporten helt oväntat visade på 2,5 miljoner nya jobb i maj i stället för en väntad ökning av arbetslösheten med 7,5 miljoner.

Det är naturligtvis positivt att den extremt negativa utvecklingen i april då drygt 20 miljoner arbeten gick förlorade inte fortsatte i maj, men det finns en hel del frågetecken i arbetslöshetsstatistiken för den senaste månaden. När förändringstakten är så dramatisk är det svårt att dra slutsatser av en enskild månad.

Analytiker- och ekonomkåren, som prognostiserar utvecklingen på den amerikanska arbetsmarknaden, tittar mycket på initiala ansökningar för arbetslöshetsunderstöd som varit negativa i maj för att hitta rätt i sina prognoser. Även undersökningar från ISM i förra månaden visade en fortsatt negativ utveckling. Den här gången gav den metodiken uppenbart helt fel svar i jämförelse med arbetsmarknadsdepartementets statistikutfall.

Allt som oftast korrigeras statistiken i efterhand, och den här gången ligger förmodligen risken för en nedjustering av antalet nya jobb i korten. Det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet pekar på att andel som svarade på departementets enkäter om arbetslöshet i maj var extremt lågt. Endast 67 procent lämnade ett svar, vilket är 20 procentenheter lägre än en normalmånad.

Arbetslösheten är sannolikt högre hos dem som inte svarar på enkäten. Så har det i varje fall sett ut historiskt enligt departementet. Samtidigt varnar departementsledningen för stora problem med datainsamlingen, till exempel registrerades många tillfälligt arbetslösa (permitterade) i maj som arbetande. Enligt departementet är felmarginalen flera procentenheter och sannolikt skulle en rättning av felet driva upp arbetslösheten till över 16 procent i maj jämfört med den officiella siffran på 13,3 procent.

I den officiella arbetslösheten ingår, av naturliga skäl, inte heller människor som inte aktivt söker arbete. Här pekar arbetsmarknadsdepartementet på att det finns skäl att anta att många som blivit av med jobbet under virusnedstängningen i USA valt att inte söka nytt arbete eftersom de anser att det är meningslöst när ekonomin kraschar. En bredare definition av arbetslösheten där dessa individer ingår och även de som bara arbetar delvis landar på drygt 21 procent.

En stor andel av de jobb som skapades i maj var också en effekt att många människor som hamnat i “temporär” arbetslöshet kopplad till nedstängningen fått tillbaka sina tidigare arbeten. Det handlar framför allt om de hårdast drabbade sektorerna i ekonomin; restauranger och andra nöjesrelaterade industrier. Dessa branscher svarade för mer än hälften av de 2,5 miljoner arbeten som skapades i maj.

Viktigt att komma ihåg är också att arbetsmarknaden fått stor hjälp, vilket naturligtvis också är syftet, med flera statliga stödprogram. Till exempel har det federala “paycheck protection program”, PPP, hjälpt till mycket i svårt virusdrabbade branscher. Flera av de stödprogrammen, så även det extra arbetslöshetsunderstöd som införts, är i nuläget tidsbegränsade vilket gör att stimulanserna kan dras bort i juli om det inte fattas beslut om förlängning.

Arbetsmarknadens utveckling, och därmed konsumtionen, är mycket viktigt för återhämtningen i ekonomin och aktiemarknadens fortsatta utveckling. Majrapporten, även om den innehåller flera osäkerhetsfaktorer, är förhoppningsvis en trendbrytare efter en tsunami av förlorade arbetstillfällen.

Platsannonser