Claes Folkmar
Krönika

Nya stimulanser helt avgörande

Snabbt stigande priser i rådande miljö vore mycket illa för, framför allt för obligationsmarknaden men även för aktiemarknaden. Det skriver Realtids Claes Folkmar.

Claes Folkmar
Publicerad 2020-10-29

”When in doubt – stay out” lyder ett amerikansk uttryck som ofta används i aktiemarknadssammanhang. Lite så känns det i slutet av oktober efter en remarkabel comeback i aktiekurserna sedan botten i slutet av mars. 

Volatiliteten stiger och aktiekurserna pressas återigen hårt av viruspandemin och en rad blytunga faktorer som ser ut att hota vinstutvecklingen 2021 och därmed fundamentet för återhämtningen i aktiemarknaden och den globala ekonomin. Till detta kan läggas de systematiska risker som byggts på och förstärkts i marknaden sedan det värsta säljtrycktet försvann i mars; systematiska hedgingstrategier och indexprodukternas negativa påverkan på prisbildningen som riskerar att skapa en extremt stökig börsmiljö. 

Passiva indexprodukter: den destabiliserande investeringsrevolution som sker i det tysta

Den starka spekulationsvågen bygger nya risker

Så är marknaden ”riggad” via optionsmarknadens systematiska hedgingstrategier

 

Investerarkollektivet har ju efter den första chocken i mars börjat se igenom den plågsamma viruspandemin och dess negativa effekter på den globala ekonomin och företagens vinstutveckling.  Fokus har istället centrerats på 2021 då försäljningsutvecklingen och vinsterna skulle vara tillbaka på nivåerna före pandemin. Resonemanget har drivit vinstmultiplarna på många börsbolag till historiskt höga och utmanande nivåer. I synnerhet är värderingarna uppdrivna bland så kallade techbolag. 

"Den våg av ny virussmitta som sveper fram igen i Europa, USA och resten av världen är ett dödligt hot mot caset för börsen."

Den våg av ny virussmitta som sveper fram igen i Europa, USA och resten av världen är ett dödligt hot mot caset för börsen. Flera stora nationer signalerar åter att samhällsnedstägningar kan bli nödvändiga; en katastrof för den ekonomiska återhämtning som påbörjats med hjälp av massiva penning- och finanspolitiska åtgärder. Lokala restriktioner är redan införda i flera europeiska nationer. 

Därtill har nya stimulanser i det svårt virushärjade USA för att tackla den allt mer bräckliga återhämtningen hamnat i limbo när de två partierna bråkar om storleken på stimulanspaketen i spåren av den mycket polariserade och infekterade kampen om Vita huset. Trots den kraftigt negativa synen på den sittande presidenten Donald Trump i Sverige signalerar många amerikanska investerare stor oro för att demokraterna tar över presidentskapet. 

Skattehöjningar på både arbete och kapital samt ingrepp i tillgångsmarknaderna via nya regleringar ligger i korten vid ett maktskifte lyder resonemanget. Det ökar riskerna i marknaden och är inte bra för börssentimentet. 

Att aktiemarknaden, trots en växande hotbild, håller sig uppe relativt väl bottnar i att den intensiva vaccinutvecklingen närmar sig ett färdigt vaccin. Många ser ett potent coronavaccin som helt avgörande för en normalisering av den märkliga värld vi upplevt sedan i våras. Ett vaccin är viktigt, men de signaler som hittills kommit kring vaccinutvecklingen tyder på stor osäkerhet kring hur potent läkemedlet är och hur länge det är verksamt. Tills vi vet vaccineffekterna med säkerhet lär de tillväxthämmande samhällsrestriktionerna kvarstå. 

I det korta perspektivet blir därför nya stimulanser för att hålla liv i den bräckliga återhämtningen helt avgörande, men samtidigt växer de globala riskerna av nya coronavirusstimulanser. 

Även om inflationsförväntningarna är rekordlåga och räntorna i princip obefintliga längs hela räntekurvan så spär nya massiva fiskala och penningpolitiska åtgärder på den oro för inflation som finns under ytan i det globala tillgångshavet. 

Hittills har inflationshotet främst uppfattats som en extremistiskt hotbild hos negativa och kraxande olyckskorpar i marknaden. Å andra sidan har olyckskorparna fått viss eldunderstöd från den amerikanska centralbanken, Fed, som lättat på sitt inflationsmål på 2 procent. Fed kommer tillåta att inflationen klättrar högre utan att räntan ändras för att tackla prisstegringarna. Vissa hävdar att denna nya policy gör att centralbanken kan förlora kontrollen över inflationen. Flera välkända finansprofiler, till exempel hedgefondsgurun Stanley Druckenmiller, varnar för inflation i spåren av Feds penningpolitiska åtgärder och den expansiva finanspolitiken under coronakrisen. 

Snabbt stigande priser i rådande miljö vore mycket illa för, framför allt för obligationsmarknaden men även aktiemarknaden. Det skulle driva upp inflationsförväntningarna och de långa räntorna med kraftigt fallande obligationspriser som resultat. 

Centralbankerna måste kliva in i en sådan situation för att hejda inflationsförväntningarna och lugna det kaos som skulle uppstå. De globala aktiemarknaderna skulle utan tvekan tvingas ner för räkning. Lyckligtvis är det få som tror på detta scenario. Ännu så länge skulle man vilja tillägga. 


 

Platsannonser