Fed:s chef Jerome Powell. Foto: Federalreserve.
Det finns en tydligt uttalad oro i Fedchefen Jerome Powells kommunikation kring de pågående gigantiska räddningsåtgärderna, skriver Realtids Claes Folkmar. Foto: Federalreserve.
Krönika

Nästa steg: Ett förstatligande av den amerikanska börsen

Kommer USA att tvingas gå samma väg som Japan med ett förhållandevis högt statligt ägande av börsen? Inte alls omöjligt, men först lär det bli helikopterpengar, tror Realtids Claes Folkmar.

Claes Folkmar
Uppdaterad 2020-05-14
Publicerad 2020-05-14

Den amerikanska centralbanken vill se mer stödjande finanspolitik och indikerar nya penningpolitiska åtgärder för att rädda ekonomin. Det kan betyda både helikopterpengar och aktieköp. 

Att den amerikanska centralbanken, Fed, varnar för en skakig, osäker och utdragen återhämtning i ekonomin har satt förnyad press på aktiekurserna som återhämtat sig kraftfullt sedan botten i mars. 

Det finns en tydligt uttalad oro i Fedchefen Jerome Powells kommunikation kring de pågående gigantiska räddningsåtgärderna. Betydande och centrala delar av det kapitalistiska ekosystemet från den ensamstående dubbelarbetande småbarnsmamman i Alabama till storföretag på Wall Street riskerar att att inte klara ekonomin. 

Detta trots att de redan beslutade stödprogrammen överträffar alla historiska räddningsåtgärder med råge.  

Därför kommer det med all sannolikhet nya åtgärder för att rädda ekonomin och ekosystemet. Fedchefen passar delvis bollen till president Trump och hans administration, men flaggar för att centralbanken kommer att vidta nya försök att hjälpa de amerikanska hushållen och näringslivet. 

Jerome Powells lätt apokalyptiska tonläge och retorik tyder på att centralbanken förbereder sig för att experimentera med nya och potenta vapen. Ett sådant kan mycket väl vara så kallade helikopterpengar där centralbanken riktar sig direkt till de mest utsatta hushållen via nytryckta pengar. I sitt tal igår tar Jerome Powell bland annat upp att bland de familjer där den gemensamma arbetsinkomsten låg på 40 000 dollar eller mindre har 40 procent förlorat minst hälften av sin inkomst. 

Den här typen av hushåll lever ofta från månadslön till månadslön och riskerar sina bostäder och till och med liv efter en mycket kort tid av arbetslöshet. Dessa “working-poor” saknar också nästan alltid sjukförsäkringar via arbetsgivaren och tjänar inte tillräckligt för att teckna en privat försäkring. 

Att Fedchefen tar upp denna grupp – det handlar om drygt 35 miljoner människor – tyder på att centralbanken, eller Trumpadministrationen, kommer att rikta åtgärder för att lätta på det ekonomiska trycket. Att Trump har många supportrar i denna grupp förstärker intrycket om riktat stöd till de mest drabbade. 

Centralbankschefen påpekar att den traditionella penningpolitiken inte hjälper de hårdast drabbade och att andra åtgärder måste till. Ett beslut om negativa räntor har ingen som helst betydelse. Underförstått betyder det förmodligen just helikopterpengar. 

Jerome Powell signalerar även en betydande oro kring näringslivets gräsrötter där massiva utslagningar riskerar att fördröja och försvåra en ekonomisk återhämtning när den väl kommer post-corona. Små- och medelstora företag har också varit en viktig del i det kraftfulla sysselsättningskapandet i den amerikanska ekonomin sedan finanskrisen släppte sitt förlamande grepp om den amerikanska ekonomin för drygt tio år sedan. 

Hittills har Fed framför allt öppnat kreditkranarna till icke-finansiella företag för att lätta på bördan. Nästa steg kan bli åtgärder högre upp i näringskedjan; köp av aktier för att stödja hela det kapitalistiska ekosystemet. Många små- och medelstora bolag är helt beroende av storföretagen.

President Trump har ju de senaste dagarna indikerat att aktiemarknaden inte får gå ner genom att skälla ut all negativa aktörer som ylar om att aktier är högt värderade, till exempel hedgefonder och blankare. Det är sannolikt ett tecken på att centralbanken via Trumpadministrationen kan utöka sitt mandat för tillgångsköp till att även omfatta aktier. Den japanska centralbanken, BOJ, har under flera år ägnat sig åt aktieköp via ETF:er. Idag kontrollerar BOJ 8-9 procent av den japanska börsen. Fed kan gå samma väg. Dagens kris gör även det otänkbara tänkbart. 
 

Platsannonser