Skribenten Ingmar Hertzog ingår i nätverket Climate Reality leader och har grundat IR-byrån Laika Consulting.
Krönika

Lyft blicken från vatten- och vindkraften

En tillräckligt snabb omställning till förnybar energi kräver att investeringar i vatten-, vind- och solkraft kompletteras med annan förnybar energi. Och sådana energislag finns. Sverige är dessutom världsledande när det gäller delar av den nya tekniken. Det är dags för såväl näringslivet som det offentliga att få upp ögonen för djupgeotermisk energi, skriver krönikören Ingmar Rentzhog.

Ingmar Rentzhog
Ingmar Rentzhog
Uppdaterad 2018-04-04
Publicerad 2018-04-04

Den djupgeotermiska energin, som är den energi som kommer från jordens inre, kan både ge fjärrvärme och elektricitet samt andra energiapplikationer. Såsom komplement till exempelvis sol- och vind- och vattenkraft är den tillförlitlig, konstant och tillgänglig (nästan) överallt.

Då utvinningen av djupgeotermi dessutom kan göras utsläppsfri så är den det potentiella ”fjärde benet på stolen” i en nödvändig förnyelsebar energistrategi.

Men trots att uppskattningar visar att all den värme och elektricitet som i dag produceras med hjälp av fossila bränslen skulle kunna produceras med geotermisk energi så kommer endast 1 procent av den totala elproduktionen i världen från detta energislag. 

Förklaringarna är flera.

Det handlar om tekniska begränsningar, som lett till i att utvinningen varit koncentrerad till vissa geografiska områden där geologin har speciella egenskaper som passat tidigare tillgängliga exploaterings- och omvandlingstekniker. Det handlar då om särskilt utvalda platser i Indonesien och Kenya samt Kalifornien, där värmen inte ligger allt för djupt, och därmed är lättare att utvinna med enklare teknik. I Europa är utvinningen på bland annat Island mycket framgångsrik.

Svenska företag i tätposition

Med ny effektivare teknik kan utvinningen öka också på våra breddgrader – samt på övriga platser där utvinningen i dag är begränsad - och faktum är att svenska företag ligger i framkant när det gäller att utveckla den nya teknik som krävs.

Företaget Energeotek har utvecklat tekniken för att utvinna den djupgeotermiska energin vid lägre temperaturer, runt 100 grader, för omvandling till bland annat fjärrvärme. Detta genom att med innovativa metoder utvinna den förnyelsebara geotermiska värmen på ett par kilometers djup, i Sverige på mellan 4 och 7 kilometers djupt.

Ett annat svenskt bolag, Climeon Heat Power, har utvecklat en teknik som gör det möjligt att omvandla den djupgeotermiska värmen till elektricitet även vid temperaturer runt 100 grader. Bägge företagens teknik innebär att utvinningspotentialen för den djupgeotermiska energin ökar rejält. 

Av erfarenhet vet vi att samverkan mellan privat och offentlig sektor ofta är av stor betydelse när det gäller framväxten av nya energislag.

Det är innovatörerna och det privata näringslivet som i samklang med forskningen står för idéerna, landvinningen och ofta också en stor del av finansieringen. Det offentliga behöver dock proaktivt bana vägen genom att följa upp med lagar och – när så krävs – incitamentsskapande skattesubventioner.

Det är därför glädjande att berörda myndigheter äntligen börjar lyfta blicken för att upptäcka den stora potential som finns i djupgeotermisk energi. Även om det inte är det huvudsakliga syftet så är det heller ingen nackdel att den nya tekniken dessutom kan bli en svensk exportsuccé.

Oljebolag kan hoppa på klimattåget

Ökad utvinning av djupgeotermisk energi kan också bidra till utfasningen av fossila bränslen på ett helt annat sätt. Det kan nämligen leda till att många av de stora oljeproducenterna hoppar på klimattåget.

För ett oljebolag ligger det betydligt närmare att börja borra efter geoenergi i marken än att satsa på vind och solenergi. Oljebolagen är naturligtvis fullt medvetna om att den energi de utvinner inte har någon framtid på längre sikt, och många olje- och gasbolag torde därför snart se en successiv omläggning av produktionen mot geotermisk energi som en attraktiv strategi. 

Sverige i pole position

När jag nyligen träffade en person från ett av de svenska bolagen som tagit fram den nya systemtekniken beskrev han det som att de ligger i ”pole position” inför det globala djupgeotermirace som snart kommer att starta. 

Sverige har förutsättningarna till utveckling och etableringar i en för vårt land ny expansionssektor med långsiktiga partnerskap och export för lång tid framöver.

Denna utveckling kommer samtidigt ytterligare stärka Sveriges redan tydliga position som föregångare när det gäller energiomställningen, och samtidigt skapa en varaktig stark ekonomi.

Men vi måste vara tillräckligt snabba och effektiva för att ta vara på den här möjligheten. För den internationella konkurrensen knackar på dörren och vill vara med och ta marknadsandelar och lära sig av systemtekniken och dess delar.

Skribenten Ingmar Rentzhog ingår i nätverket Climate Reality leader, som grundats av Al Gore. Han är vd för investor relations-byrån Laika Consulting samt initiativtagare till den globala klimatorganisationen WeDontHaveTime.org.

Platsannonser