Annons

Annons

jan_liljero_534.jpg

Jan Liljero, vd EGN Sverige
Jan Liljero, vd EGN Sverige

"Illusion eller verklighet?"

Jan Liljero är vd för chefsnätverket EGN och återkommande krönikör för Realtid Karriär. Den här gången filosoferar han runt begrepp som "värdegrund"och "sanning".

Jan Liljero
Jan Liljero

Jan Liljero

Vd EGN Sverige

Uppfattar vi verkligheten som den är  eller lever vi i en tro att den är något annat? Frågan är relevant. Jag möter många chefer som lever i ett konstant gap mellan den egna sanningen och realiteten. Kan det vara du?

Mötte en grupp chefer för en tid sedan. Temat för vårt samtal var ”värdegrund som styrmedel”. Vår gäst berättade engagerat om nycklarna för att forma en värderingsdriven kultur. Att ledarna måste gå före i både ord och handling. Att den måste komma inifrån och vara äkta - och att det är när organisationen utsätts för tryck som det verkligen visar sig vad som är rättesnöret. Att värdegrunden är den inre kompassen och att moral är vårt handlande - och att dessa två inte alltid går hand i hand. Företagskulturen rotas inte genom att organisationen förstår budskapet, utan det sker först när den ”känner” att det är rätt som det börjar ske. Några procentsatser figurerar i samtalet. Fyra procent är förståelsen och 96 procent är känsla. Vi påminner oss om betydelsen av att förmedla syftet med det vi vill åstadkomma och att den noggrant bearbetade powerpoint-presentationen aldrig någonsin kan beröra.

Gruppen diskuterar engagerat den meriterade gästens erfarenheter och slutsatser. Alla talar med stor klokhet om vägen framåt i kulturbyggande. Rummet fylls successivt av ett crescendo av bekräftelse och samstämmighet. Mitt intryck är att gruppens erfarna kvinnor och män talar med stort självförtroende om den egna verksamhetens resa till en förankrad och levande kultur. Så smyger en känsla på som jag inte kan släppa. Är detta verklighet eller illusion? Talar gruppen egentligen om ett önskat läge eller är det verklighet? Jag ställer frågan till de 14 deltagarna: Ni som tycker att värdegrunden sitter i er verksamhet - räck upp handen! Rummet blir tyst. Eftertanken får utrymme. Borta är crescendot av insikter och erfarenheter. Nu kryper verkligheten på. Två personer i rummet sträcker upp handen.

Det finns ingen sanning. Jag är med på det. Vi uppfattar saker på olika sätt, vi formulerar sanningen på vårt sätt och vi tycker oss ha kommit olika långt. Och kanske är det att ta i att använda ordet illusion när verklighetsbild och realitet inte är i synk. Jag är med på det också. Men det finns något här som jag inte kan släppa. Framgångsrikt ledarskap sker inte av en slump. Det formas genom medvetna val och principer. En känd forskare drog sina slutsatser efter omfattande studier av framgångsrika organisationer: ”ledarskap som grundar sina beslut på analys och fakta och har byggt in slitstarka principer för validering – är mer framgångsrik än andra”.

Annons

Annons

Läs allt om:

Tidigare krönikor

Senaste krönikorna