FinansKrönika

Fyra tips för en självstyrande organisation

Sofie KönigSofie König
Publicerad

I många så kallade självstyrande team har man lyckats skapa högre engagemang, effektivitet, ansvarstagande och kvalitet mot kollegor och kunder. Något som de allra flesta organisationer drömmer om, då detta i sin tur bevisligen leder till ökad kundnöjdhet och ökad lönsamhet.

Sofie König

Självstyrande organisationer och team har dykt upp som ett modeord och vi på Stardust har märkt att många organisationer är nyfikna på att anamma detta arbetssätt. Dock är det flera saker man behöver fundera igenom riktigt noga om man planerar att utveckla en självstyrande organisation.

Det är inte ovanligt att det kan medföra vissa utmaningar för medarbetare att ställa om till detta nya sätt att förhålla sig och arbeta. För att inte tala om cheferna som inte längre behövs. Även om de flesta lockas av att få vara med och påverka och ta ansvar på ett annat sätt än tidigare, så kan det vara en utmaning när det väl kommer till kritan.

Man glömmer lätt bort att det faktiskt kräver mer av mig som individ att jobba i ett självstyrande team. Exempelvis: det finns ingen som löser ditt semesterproblem, utan det behöver du ta ansvar för själv, eller du får själv fatta beslut och komma överens med dina kollegor och de som kommer beröras av beslutet.

Annons

De flesta av oss har arbetat många år i traditionella organisationer där vissa beteenden sitter i ryggmärgen hos medarbetarna, till exempel är det inte ovanligt att man reflexmässigt tänker ”det där behöver jag fråga min chef om, eller det här är ett beslut som min chef brukar fatta”.

Det kan vara bekvämt att låta någon annan bestämma. Och nu förväntas vi ställa om till nya förutsättningar och det är inte alltid helt enkelt. Både den som driver utvecklingen mot en självstyrande organisation och medarbetarna, behöver ändra invanda tankemönster, attityder och beteenden. Och detta är något som kan ta tid, och det gäller att från början ha fokus på vilka attityder och beteenden i organisationen som utvecklar en kultur som stödjer självstyre.

Här kommer fyra tips för er som är nyfikna och som står i startgroparna att utveckla en självstyrande organisation:

Annons

1. Säkerställ att alla medarbetare förstår och delar visionen och värdegrunden och avsätt ordentligt med tid för att diskutera och reflektera kring detta.

2. Identifiera vilka beteenden ni ska premiera om ni vill bygga en självstyrande organisation?

3. Se över organisationsstrukturen, så att team- och individansvar samt mandat hänger ihop med helheten

Annons

4. Hitta och anställ ”rätt medarbetare”, när någon slutar eller ska ersättas. Individer som verkligen vill jobba tillsammans.

Nyanställda personer behöver en introduktion som även innehåller information om vad självstyre är och vilka ramar som gäller.

Har ni en tydlig och gemensam bild av läget i er organisation och har ni tagit hänsyn till den kultur som rådet i dagsläget?

Sofie König har en magisterexamen i ekonomi och har arbetat med marknadsföring inom många stora företag, som SAS, Kanal 5 och Telia. Hon är en av grundarna till eWork och har mångårig erfarenhet i frågor som rör marknadspositionering, företagskultur, arbetsgivarvarumärke och målstyrning från framför allt snabbväxande och innovativa tillväxtbolag inom branscher som online marknadsföring, retail, Business Intelligence och konsultbranschen. I dag arbetar Sofie med Talent Management på Stardust Consulting.

Annons