Det verkar som om Pensionsmyndigheten och pensionsgruppen tror att statliga tjänstemän är bättre utrustade än alla andra aktörer att välja ut de rätta och bästa fonderna till premiepensionsspararna. Det tror inte Realtids Claes Folkmar.
Det verkar som om Pensionsmyndigheten och pensionsgruppen tror att statliga tjänstemän är bättre utrustade än alla andra aktörer att välja ut de rätta och bästa fonderna till premiepensionsspararna. Det tror inte Realtids Claes Folkmar.
Fonder

Fondtorgets nya “socialistiska” system har mycket att bevisa

Pensionsmyndigheten utlovar högre avkastning och pensioner när det nya upphandlade fondtorget för premiepension sjösätts nästa år. De bryter på “charlatanska”, anser Realtids Claes Folkmar.

Claes Folkmar
Publicerad 2019-07-10

I en charmoffensiv riktad mot media försöker Pensionsmyndighetens chefer (och indirekt den politiskt sammansatta pensionsgruppen) flytta fokus från den den kritik som riktas mot pensionsgruppens beslut att radikalt skära ner antalet fonder ytterligare. Det sker i samband med skapandet av ett nytt fondtorg för premiepensionssparande som kommer vara ett statligt styrt upphandlingssystem. 

Bakgrunden till förändringarna av det statliga premiepensionssystemet är förstås skandalerna kring premiepensionsförvaltare som Allra och Falcon Funds de senaste åren där sparare blivit blåsta. Under året har antalet valbara fonder minskat kraftigt efter att kraven skärpts. 

Pensionsmyndigheten påstår att det nya och socialistiskt influerade upphandlingssystemet med betydligt färre, men “kvalitetssäkrade” upphandlade fonder, kommer att leda till bättre avkastning i premiepensionssystemet och ett av världens bästa fondtorg. Här har Pensionsmyndigheten och pensionsgruppen utan tvivel mycket att bevisa. 

Pensionsmyndigheten hävdar att det nya upphandlade fondtorget kommer ge högre pensionsutbetalningar; minst 0,5 procent mer per år i avkastning eller 500 kronor i månaden till premiepensionären. Visserligen menar Pensionsmyndigheten att delar av meravkastningen skall komma från lägre avgifter (som redan är riktigt låga inom premiepensionssystemet), men hur avkastningsskapandet i övrigt skall gå till finns det inga tydliga uppgifter om. 

Det skall ske, som framgått via ytterligare avgiftspress, genom analys av kvaliteten i förvaltningsprocessen hos fondbolagen. Vad som menas med det är hittills oklart, men kanske kan den utredning om det framtida premiepensionssystemet som nu pågår (presenteras troligen i  november) sprida ljus över vad som menas med detta och hur denna kvalitetsgranskning skall säkerställa högre avkastning och framtida pensioner. 

Det verkar som om Pensionsmyndigheten och pensionsgruppen tror att statliga tjänstemän är bättre utrustade än alla andra aktörer att välja ut de rätta och bästa fonderna till premiepensionsspararna. De personer som gör den typen av utfästelser i fondförvaltningsbranschen där avkastning i princip alltid är oförutsägbar brukar kallas charlataner. 

Det finns också en uppenbar risk att det nya upphandlingssystemet enbart gynnar förvaltningsbranschens bjässar, framför allt bankerna. Flera historiskt (en bra avkastningshistorik är ingen garanti för lika bra framtida avkastning) sett kvalitativa fondbolag kan komma att avstå om den nya upphandlingsmyndigheten trycker för hårt på avgiftspressen.

Platsannonser