Krönika

Erik Selins nischbanker har en hel del att jobba med

Samtidigt som både storbanker och fastighetsbolag kommit med starka rapporter har Erik Selins nischbanker en hel del att jobba med, skriver Realtids Torbjörn Isacsson.

Torbjörn Isacson
Uppdaterad 2020-10-22
Publicerad 2020-10-22

De färska rapporterna från Sveriges storbanker visar på en betydligt starkare ställning än många kunde befara för bara några månader sedan. Det är bland annat en effekt av att stora delar av bankkunderna så här långt klarat sig igenom coronapandemin bättre än tidigare förväntat. Inte minst profilerar Handelsbanken sig med väldigt låga kreditförluster.

De rapporter som hittills kommit från fastighetsbolag talar samma språk. Bland annat säger Göteborgsjätten Castellums vd Henrik Saxborn att han i början av coronakrisen inte trodde att bolaget skulle stå där det är i dag, det vill säga så pass starkt. Möjligheten att bli Stockholmsbörsens första utdelningsaristokrat, genom att öka utdelningen 25 år i följd, rycker allt närmare. Med tanke på den starka kopplingen mellan fastighetsmarknaden och bankerna är den typen av besked positiva även för finansiärerna.

En annan Göteborgsprofil, Erik Selin, ser också ut att klara coronapandemin bra. Men samtidigt som Selin är i den absoluta toppen bland Sveriges fastighetskungar med en agenda som torde vara synnerligen fullspäckad så kastar han ständigt upp nya bollar i luften, både i fastighetsbranschen och andra sektorer. Inte minst har nischbanker tilldragit sig Selins intresse, där han är involverad i Collector, TF Bank och Resurs Bank. Det verkar vara ett sidointresse som kräver en del resurser för Selins del. Det gäller inte minst Collector, som brottats med allvarliga bekymmer de senaste åren och där Selin känt sig manad att ta över ordförandeklubban.

Beskedet nyligen från Finansinspektionen att revisorns uppdrag är slutfört och ärandet är stängt var i det sammanhanget synnerligen välkommet. Men torsdagens niomånadersrapport visar att banken fortsatt har en hel del att jobba med. Nischbankens vd Martin Nossman konstaterar frankt att lönsamheten fortsatt är för låg.

Det tredje kvartalet föll rörelseintäkterna marginellt, medan rörelseresultatet rasade. Kreditförlustnivån ökade kraftigt jämfört med samma period i fjol.

Tredje kvartalet sägs visserligen ha visat vissa tidiga tecken på återhämtning inom företagssegmentet. I  kvartalet har aktivitetsnivån ökat både från nya och befintliga kunder, och Collector uppger sig framför allt ha tagit tillvara på bra affärsmöjligheter till begränsade risker inom Erik Selins paradgren, fastighetskrediter. Vd Martin Nossman säger nu att arbetet för att få upp lönsamheten fortsätter på ”alla fronter.”

"I  kvartalet har aktivitetsnivån ökat både från nya och befintliga kunder, och Collector uppger sig framför allt ha tagit tillvara på bra affärsmöjligheter till begränsade risker inom Erik Selins paradgren, fastighetskrediter."

Aktiemarknaden är också långt ifrån imponerad av niomånadersrapporten. En tvåsiffrig kursnedgång på torsdagen gör att aktien har rasat med över 60 procent i år. Här har onekligen Erik Selin en hel del att jobba med.

TF Bank, som släppte sin niomånadersrapport i förra veckan, visade ökade kreditförluster och försämrat rörelseresultat. Analytikernas förväntningar var dock ännu lägre ställda.

Tillväxten i låneportföljen var lägre än vad aktieägarna vant sig vid. Men jämfört med andra kvartalet, när banken tvingades dra hårt i bromsen, har volymtillväxten successivt ökats. Även om bolaget säger sig se en stabil kreditkvalitet så är TF Bank enligt vd Mattias Carlsson fortsatt selektiva och fokuserar expansionen till stor del på den nordiska marknaden och tyska kreditkort.

Nedgången i resultatet bromsades under det tredje kvartalet också in, och stannade på 7 procent.

Men aktiemarknaden är fortsatt inte övertygad, kursen har backat en aning sedan delårsrapporten och ligger nu drygt 25 procent ned sedan årsskiftet.

Helsingborgsbaserade Resurs Bank, som släpper sin niomånadersrapport den 27 oktober, meddelade på torsdagen att banken vill skapa en mer effektiv organisation och minskar personalstyrkan med upp till 70 tjänster.

Redan när Nils Carlsson, som närmast kommer från vd-posten i Fortnox, den första juni blev ny vd för Resurs Bank framgick det att det skulle ske förändringar i banken. Då uppgavs att Nils Carlsson hade siktet inställt på fortsatt tillväxt, datadriven innovation och kundupplevelse.

Nu talar Nils Carlsson om att ta vara på synergierna av ett tydligare nordiskt fokus och bli mer datadrivna och tech-orienterade bland annat genom att öka andelen molnbaserade system.

Nordiska lösningar brukar visserligen stöta på problem, vilket bland andra Nordea visat genom åren, men det är rimligt att anta att det finns ytterligare synergier att hämta. Det kommer då inte minst att synas i att personalstyrkan minskas på Resurs Bank.

Med Nils Carlssons bakgrund på det framgångsrika och molnbaserade bokföringsbolaget Fortnox är det också helt rimligt att han för Resurs i den riktningen. Ökat tech-och molninnehåll är också trender som brukar uppskattas på aktiemarknaden.

Samtidigt gäller det att hålla efter kreditförlusterna. Första halvåret backade Resurs Banks vinst med 15 procent efter kraftigt ökade kreditförluster.

Resurs Bank är i år visserligen den starkaste av nischbankerna i Erik Selins portfölj – eller, snarare, den minst svaga. Sedan årsskiftet har kursen backat med knappt 25 procent.

"Resurs Bank är i år visserligen den starkaste av nischbankerna i Erik Selins portfölj – eller, snarare, den minst svaga. Sedan årsskiftet har kursen backat med knappt 25 procent."

Men jämfört med storbankerna så ser det tufft ut för Selins nischbanker. Swedbank har i år stigit med 6 procent. SEB har backat 7 procent och Nordea 10 procent. Årets sämsta storbanksaktie, Handelsbanken, ligger i nivå med Resurs Bank.

Så precis som inte minst Handelsbanken måste kämpa med att stöpa om sin verksamhet för att få upp lönsamheten och aktiemarknadens tilltro så gäller det i hög grad Erik Selins banktrio.

Platsannonser