Markus Uvell är opinionsanalytiker och rådgivare.
Krönika

Därför skulle vinsttak skada näringslivet

Markus Uvell efterfrågar politiker som har mod och pedagogisk förmåga att förklara varför möjligheten att göra vinst är nödvändig.

Markus Uvell
Markus Uvell
Uppdaterad 2016-11-03
Publicerad 2016-11-03

Väntan har varit lång på den sk Reepalu-utredningen, som ska föreslå metoder för att minska vinsterna i privat driven vård, skola och omsorg. Med växande obehag har stora delar av näringslivet tagit del av de olika signaler som skickats från utredaren eller taktiskt läckts ut.

Särskilt starka har reaktionerna varit på det läckta förslaget om ett lagstadgat tak för hur stora vinsterna i dessa sektorer får vara (enligt de senaste uppgifterna skulle ett sådant tak ligga på 7 procent på insatt kapital).

Undersökningsföretaget Ipsos presenterade i dagarna en mätning om hur ledare i företag med fler än 10 anställda ser på vinstreglering. Den som ser förbi Dagens Industris kvällstidningsmässiga rubrik om att ”var tredje toppchef vill ha vinsttak” noterar en mycket utbredd skepsis mot vinstreglering.

Sex av tio företagsledare ser över huvud taget inga skäl att begränsa vinsterna i välfärden, fler än åtta av tio tycker det är rätt att välfärdsföretag får dela ut vinst till sina ägare. Frågan om vinsttak ställs inte, men att döma av det svaga stödet för begränsningar över huvud taget är intresset för ett vinsttak sannolikt mycket litet.

Den senaste veckan har också en lång rad näringslivsföreträdare, inte bara för de berörda branscherna utan även helt andra sektorer, gått ut hårt och markerat mot det som sägs vara ett kommande förslag från utredningen om just vinsttak.

För en utomstående kan det kanske framstå som förvånande att näringslivet på bred front reagerat mot detta förslag. Det gäller ju bara välfärdssektorn, invänder somliga. 

Men att förslaget om vinsttak provocerar stora delar av näringslivet är inte särskilt förvånande. Det finns flera goda skäl för svenska företag att motsätta sig en politiskt reglerad gräns för vinsterna i välfärden.

Vinsttak är ett förslag som avfärdar tanken att konkurrens är en positiv kraft, en kraft som dessutom i sig begränsar möjligheten att göra höga vinster.

När politiker släpper frågan om hur marknadens spelregler ska se ut, och istället tror sig kunna lagstifta om vad som är en ”lagom” vinst, signalerar det en djup oförståelse för marknadsekonomins grunder.

Vinsttak är ett förslag som ignorerar problemen i den offentligt drivna verksamheten, trots att denna är större än den privata och trots att problemen är mest utbredda där.

Att strunta i den egna, offentliga, verksamhetens problem och istället ensidigt ge sig på de privata aktörerna vittnar om ideologisk blindhet. Att näringslivet ser detta som illavarslande är ganska självklart.

Vinsttak är också ett förslag som slår blint mot privat verksamhet bara för att den är lönsam, alldeles oavsett kvaliteten på det som levereras.

Ingen ifrågasätter att det finns exempel på privat verksamhet som håller för låg kvalitet, och som dessutom ibland ändå är i alla fall kortsiktigt lönsam. Men att dra all lönsam verksamhet över en kam, även sådan med utmärkta resultat, vittnar om ett ointresse för hur verkligheten faktiskt ser ut.

Det är därför lätt att förstå att retoriken om vinsttak mobiliserar många fler företag än de som direkt berörs av den utredning som presenteras nästa vecka. Det är ju inte så att vinster är okontroversiella i andra branscher. Faktum är att vinster i näringslivet alltid är mer eller mindre ifrågasatta.

Därför behövs politiker som har mod och pedagogisk förmåga att förklara varför möjligheten att göra vinst är nödvändig. När det modet och den pedagogiska förmågan saknas, och politikerna ger efter för en banal retorik om att vinster i sig är problemet, gör näringslivet rätt i att bli oroliga.

Det är ju samma politiker, uppfyllda av samma vilja att fånga lättflyktiga opinioner, som är ansvariga för regelverket för andra branscher som levererar delvis till det offentliga. Vilken bransch som hamnar i skottgluggen nästa gång vet ingen – byggande? läkemedel? transporter? – men den retorik vi nu ser kring vinsttaket skrämmer.

Hur blir det då? Det är förstås för tidigt att säga säkert, men risken för ett lagstadgat vinsttak förefaller mycket liten. Såväl Alliansen som Sverigedemokraterna har avvisat förslaget som därmed saknar majoritet i riksdagen.

Men att det över huvud taget kan föras fram, och diskuteras som ett seriöst alternativ, säger en del om den pedagogiska utmaning som återstår för det svenska näringslivet. Och om vilket ansvar som vilar på de politiker som säger sig vilja den svenska företagsamheten väl.

 

Markus Uvell driver analysföretaget Nordic PA Research, tidigare bland annat vd för Demoskop, United Minds och Timbro samt Sverigechef för Kreab.

Platsannonser