Foto: Pixabay
Krönika

Därför är det rationellt att tro på ökad volatilitet

Aktiemarknaden är just nu prissatt för perfektion – men krönikör Claes Folkmar har hittat ett sätt att hedga portföljen.

Claes Folkmar
Publicerad 2020-06-05

De investerare som försökt sig på att spekulera i stigande volatilitet på börsen har haft mycket svårt att skapa avkastning de senaste åren. Trenden för den historiska marknadsvolatiliteten har varit negativ under en längre tid vilket bland annat beror på den snabba tillväxttakten för indexfonder och börsföretagens automatiserade aktieåterköpsprogram som dämpar och jämnar ut kurssvängningarna.

Trenden bröts, tillfälligt åtminstone, när coronaviruspandemin träffade de globala aktiemarknaderna med full kraft tidigare i år. På bara några få dagar fyrdubblades CBOE Nasdaq market volatility index (VIX) till drygt 80. CBOE, optionsbörsen i Chicago, sammanväger optionspriser till ett index som visar den förväntade volatiliteten för amerikanska aktier.

Visserligen ligger VIX nu betydligt högre än under årets första två månader när den förväntade volatiliteten var mycket nedpressad. Trenden, jämfört med topparna som nåddes i mars, är snabbt fallande. Det finns alltså kvar en del förväntningar i den amerikanska optionsmarknaden om att marknadsvolatiliteten kan komma tillbaka i närtid. Det är naturligtvis inget att förvånas över efter en period med dramatisk återhämtning i aktiepriserna sedan botten i slutet av mars i kombination med en total osäkerhet kring den globala ekonomiska utvecklingen och den fortsatta utvecklingen för det illasinnade viruset.

Utvecklingen i mars för VIX visar att köp av volatilitet kan fungera som en god portföljförsäkring när aktiemarknaden träffas av oväntade och dramatiska händelser. Nu när “verkligheten” i realtid och på kort sikt ser mycket dyster ut samtidigt som investerarkollektivet fortsätter driva börsen mot tidigare toppnoteringar pre-corona krävs det sannolikt ganska lite för att få kursutvecklingen att tvärvända.

Aktiemarknaden prissätts för en i princip “perfekt” vändning i den globala ekonomin och företagsvinsterna förväntas klättra tillbaka till samma eller högre nivåer än före viruspandemin under nästa år. Så kan det bli, men osäkerheten är betydande vilket gör att kalkylen bakom börsens comeback lever farligt. Ingen vet om det kommer en andra coronavåg som försenar och sänker ekonomin igen. Den extremt dystra arbetslöshetsutvecklingen är så allvarlig för konsumtionen att det är svårt att se hur försäljningen och vinsterna kan studsa tillbaka med full kraft redan nästa år. I detta läge är det sannolikt inte fel med en portföljförsäkring för den rationella investeraren.

Platsannonser