Den pågående krisen har potential att tvinga fram ett sunt “creative destruction”-förlopp där zombieföretagen dukar under, skriver Realtids Claes Folkmar. Foto: Pexels/Pixabay.
Den pågående krisen har potential att tvinga fram ett sunt “creative destruction”-förlopp där zombieföretagen dukar under, skriver Realtids Claes Folkmar. Foto: Pexels/Pixabay.
Krönika

Coronas kreativa förstörelse kan få bort zombieföretagen

Coronakrisen är inte över – det finns risk att de finansiella marknaderna trycks ner rejält igen. Det kan leda till en "kreativ förstörelse" som skapar nya livskraftiga företag, skriver Realtids Claes Folkmar.

Claes Folkmar
Publicerad 2020-05-20

Ett kursrally på närmare fem procent när ett biotechbolag, Moderna, meddelade att de första testerna på människor uppvisat positiva immunitetseffekter visar att det globala investeringskollektivet i princip bortser från den depressiva realekonomiska utvecklingen i närtid.

Den färska uppgången gör att det globalt viktiga amerikanska aktieindexet S&P 500 nu bara är ner drygt 10 procent sedan toppen i februari. Detta trots att den amerikanska makroekonomin, liksom världsekonomin, förmodligen krymper med mer än 20 procent i andra kvartalet samtidigt som arbetslösheten klättrar till 25 procent i USA. Den värsta smällen mot den globala ekonomin i modern tid.

Många “börsexperter” och nationalekonomer har hissat flera varningsflagg för det rekordsnabba kurslyftet i aktiemarknaden sedan botten 23 mars. Argumentationen bygger mycket på att kursuppgången bygger på felaktiga och överoptimistiska förväntningar om en V-formad återhämtning i den underliggande ekonomin när viruspandemin klingar av.

Snarare väntar ett segt och utdraget konjunkturförlopp där det kommer dröja länge, i synnerhet för vissa branscher som flyget och turistnäringen, och komma tillbaka till den aktivitet som rådde pre-Corona. Det gör att arbetslösheten biter sig fast och därigenom håller tillbaka lönsamhetsutvecklingen i näringslivet.

Så kan det bli, och då lär aktiepriserna återigen falla ner i en djup grop. Ett nytt och effektivt coronavaccin kommer att dröja, förmodligen i minst ett år, och kan därför inte lösa den kortsiktiga problematiken. Ett nytt uppblossande av virusspridningen kan också ske när de nationella samhällena och ekonomierna nu börjar öppnas upp, eller så slår det nyckfulla viruset till igen till hösten. Ingen vet.

Däremot finns det skäl att vara förhoppningsfull kring vad som kommer att komma ut på andra sidan av pandemin när det gäller näringslivets struktur, funktionssätt och prestationsförmåga, lite oavsett om ett vaccin når den sjukdomsplågade mänskligheten snart eller om det dröjer.

Den österrikiske nationalekonomen Joseph Schumpeter vidareutvecklade den marxistiska teorin om “creative destruction” (kreativ förstörelse) på 1930-talet. Begreppet betyder förenklat att den ekonomiska cykelns påfrestningar gör att industrin och näringslivet ständigt muteras (det är inte bara virus som muteras) för att överleva och stärka sina marknadspositioner. Gamla strukturer faller samman och nya skapas.

Under finanskrisen härjningar i den globala ekonomin slogs visserligen många svaga bolag ut vilket förändrade spelplanen i många branscher, men centralbankernas agerande under finanskrisen och de år som förflutit sedan dess har den extremt stimulativa penningpolitiken och kvantitativa lättnader förhindrat “creative destruction”-processen. I synnerhet i Europa, men även i resten av världen, finns mängder av zombieföretag som överlever, och förhindrar framväxten av nya och bättre strukturer, via mycket billig finansiering.

Den pågående krisen har en annan potential att tvinga fram ett sunt “creative destruction”-förlopp där zombieföretagen dukar under. Centralbankerna och statliga budgetar kan inte rädda allt och alla den här gången. Kvarvarande starka företag och nya som skapas i den processen gör att det går att se med tillförsikt på börsens förmåga att generera bättre vinstutveckling postcorona än innan viruset slog till.

Platsannonser