EU

Början på slutet för May

Ikväll står Storbritanniens parlament inför en historisk omröstning om Brexit. Oavsett resultat står vi inför början på slutet för premiärminister Theresa Mays tid vid makten. Brexitkaoset lär fortsätta oavsett utgång av omröstningen. Det skriver Brexit-experten Rickard Ydrenäs och EU-experten Ulf Bergström.

Uppdaterad 2019-01-15
Publicerad 2019-01-15

Theresa May har olika val vid en förlust vid den historiska omröstningen om Brexit-avtalet idag i brittiska underhuset: att avgå och utlysa nyval, att fördröja utträdet ur EU med några månader, eller att utlysa en ny folkomröstning.  

Det som avgör hennes framtid är hur stor förlusten blir och hur det påverkar stödet för hennes person. Det behövs en ohelig allians mellan ultrakonservativa Tories och vänstersocialister i Labour för att fälla henne i en misstroendeomröstning om hon inte självmant avgår. Eftersom det inte finns en stark enande kraft som kan ersätta May kastas landet ut i ett ingenmansland vid en bortkuppning. Det talar för att May klamrar sig fast vid makten – ännu en tid. Men hennes dagar som premiärminister är räknade.

Theresa May har med all sannolikhet misslyckats med att piska in tillräckligt med röster för att få igenom sitt avtal vid omröstningen ikväll i underhuset. Detta trots varningar om en demokratisk katastrof, intensiva kampanjer och telefonsamtal till både fackförbund och EU:s stats- och regeringschefer. EU har avgett ytterligare förklaringar om skrivningarna kring Irland, men förhandlingarna är avslutade. May går alltså mot ett dramatisk och historiskt avgörande nederlag. Tre dagar efter omröstningen måste May presentera sitt nästa steg inför parlamentet.

Leave-kampanjens populistiska slogan var ”vote leave, take back control”, men Brexit visar på att May och parlamentet inte har kontroll. Brexit är ett tydligt bevis på hur fundamentet i den brittiska demokratin vittrar sönder. Med drygt sjuttio dagar kvar rinner sanden i timglaset obevekligen ut för att hitta alternativ till en hård Brexit.

Vid ett nederlag för May kan Labour-ledaren Corbyn rikta ett misstroendevotum mot premiärministern, för att få till ett nyval. För Corbyn krävs det stöd av tillräckligt med Mays ultra-konservativa fiender i Tories för att våga sig på det. Han behöver vädja till sina värsta politiska fiender och bilda en ohelig allians mot May. Frågan är om dessa May-missstrogna ledamöter verkligen vill riskera att kasta ut landet i en kris och överlämna makten till sina fiender. Det talar för May på kort sikt överlever ett nederlag vid omröstningen ikväll.

Mest sannolikt är att May även efter en förlust stannar kvar för att slutföra själva utträdet och begära att skjuta på utträdet. Hon är plikttrogen och har arbetat uthålligt och hårt för att försöka ena det splittrade parlamentet. Trots en förlust i kvällens omröstning talar en del för att hon stannar. Bristen på alternativa ledare, som kan ena ett splittrat Tory-parti, gör att hon kan överleva som premiärminister – men på lånad tid.

De senaste dagarna har det kommit signaler om att EU eventuellt skulle gå med på att förlänga utträdet två månader. Det är teoretiskt möjligt, men kräver enighet mellan EU:s 27 medlemmar. Samtidigt skulle ett senareläggande skapa stora praktiska och politiska problem för EU. Om britterna blir kvar och röstar fram Europaparlamentariker som sitter i några månader, samt bestämmer om EU:s framtidsbudget och EU-kommissionens nya president har kallats ett ”mardrömsscenario”. Det vill EU undvika. Samtidigt vore en hård Brexit katastrofalt för europeiska företag som handlar med Storbritannien. Att låta lastbilar tvingas stå timtal eller dagar i kö vid gränsen i Dover, vilket blir en realitet vid en hård Brexit avskräcker. EU är beredda att kompromissa – men vilken politisk lösning EU kan erbjuda som kan lösa det politiska kaoset i Storbritannien?

Kaoset lär fortsätta under en överskådlig tid. Inget tyder på, utan kraftiga förändringar, på att May ska kunna få igenom avtalet ens längre fram. Att försena utträdet skulle göra en hård Brexit mjukare, men det löser inte de inrikespolitiska motsättningarna och splittringen. Det skulle dock ge mer tid för alla fysiska och praktiska förberedelserna, i båda parters intresse, för jobb och ekonomi. En mjuk Brexit tjänar alla parter på – inte minst britterna själva.

Ett sista alternativ May har är att helt dra tillbaka Brexit-ansökan. Det skulle leda till ett uppror hos alla Brexiteers, samt underminera britternas demokratiska och internationella anseende. Det får därför ses som osannolikt.

Mays måste presentera sin B-plan efter omröstningen. Inget alternativ är perfekt, och det är ovisst hur länge hon sitter kvar som premiärminister. Huvudscenariot är trots allt att hon överlever ikväll och försöker mjuklanda en hård Brexit den sista mars.

Det är alltså hög tid att förbereda sig för en eventuell hård Brexit, men med mjuka kanter.

Rickard Ydrenäs
Kandidat i Europaparlamentsvalet (L), grundare av kommunikationsbyrån Ydrenas Communications, Brexitpodden och Tullpodden.

Ulf Bergström
EU-expert, (s) och författare

Platsannonser